Niemiecki Certyfikat Jńęzykowy DSD I

Obrazy newsów: dsd_03_2015.jpg

W dniu 10 marca  33 uczniów naszego gimnazjum przystąpiło do Certyfikatu Jńęzykowego DSD I (Deutsches Sprachdiplom)Egzamin pisemny składał sińę z trzech czńęści: czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi pisemnej. Do czńęści ustnej uczniowie przystńępują po przeprowadzeniu czńęści pisemnej.

Certyfikat jest potwierdzeniem umiejńętności jńęzykowych na poziomach A2 lub B1 i jest przepustką do nauki w kolegiach w Niemczech.

W dniu 10 marca  33 uczniów naszego gimnazjum przystąpiło do Certyfikatu Jńęzykowego DSD I (Deutsches Sprachdiplom)Egzamin pisemny składał sińę z trzech czńęści: czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi pisemnej. Do czńęści ustnej uczniowie przystńępują po przeprowadzeniu czńęści pisemnej.

Certyfikat jest potwierdzeniem umiejńętności jńęzykowych na poziomach A2 lub B1 i jest przepustką do nauki w kolegiach w Niemczech.

Obrazy newsów: dsd_03_2015_1.jpg

Obrazy newsów: dsd_03_2015_2.jpg

Obrazy newsów: dsd_03_2015_3.jpg

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: