Nowe oblicze nauki

Obrazy newsów: adamed_news.jpg W dniu 25.10.16 r., w naszej szkole, w sali 103 uczniowie klas ll BM i ll H uczestniczyli w spotkaniu ze studentami biotechnologii w ramach programu „ADAMED SmartUp” przy współpracy z Fundacją Grupy Adamed. Celem spotkania było zapoznanie sińę z programem naukowo–edukacyjnym dla młodzieży. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.
Obrazy newsów: adamed_news.jpg W dniu 25.10.16 r., w naszej szkole, w sali 103 uczniowie klas ll BM i ll H uczestniczyli w spotkaniu ze studentami biotechnologii w ramach programu „ADAMED SmartUp” przy współpracy zFundacją Grupy Adamed. Celem spotkania było zapoznanie sińę z programem naukowo–edukacyjnym dla młodzieży.

Po zajńęciu miejsc student wygłosił przemówienie dotyczące programu ADAMED SmartUp. Dowiedzieliśmy sińę, że jest to projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mających na celu popularyzacjńę nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Nastńępnie obejrzeliśmy krótki filmik, który bardziej przybliżył nam korzyści wynikające z wzińęcia udziału w owym programie. Kolejną interesującą czńęścią spotkania były ciekawe doświadczenia, które zostaną w naszych głowach przez długi czas. W eksperymentach brali udział również nasi uczniowie, którzy z wielkim zapałem zgłaszali sińę jako kandydaci do pomocy w ich przeprowadzeniu. Pierwsze z nich nosiło nazwńę „wstrząśnińęty błńękit”, a nastńępne przedstawiało powstawanie kuleczek „bubble tea” dzińęki zjawisku sferyfikacji. Później był czas na zadawanie pytań studentom odnośnie studiów, programu  „ADAMED SmartUp”.

Spotkanie ze studentami wiele nas nauczyło i pokazało, że warto spróbowaæ wziąæ udział w programie. ¯ycie dopiero jest przed nami i jak je przeżyjemy zależy od nas.

Obrazy newsów: adamed_1.jpg

Obrazy newsów: adamed_2.jpg

Obrazy newsów: adamed_5.jpg

Obrazy newsów: adamed_6.jpg

Obrazy newsów: adamed_7.jpg

Archiwa
%d bloggers like this: