Oddziały

Oddziały ZSO nr 1 w Raciborzu w roku szkolnym 2023/2024
ODDZIAŁ
Przedmioty nauczane w wymiarze rozszerzonym
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1HJ
 • historia,  język polski, język angielski
 • geografia, język angielski, język niemiecki 
1JF
 • geografia, język angielski + język francuski (od podstaw w zwiększonym wymiarze godzin)
1M
 • matematyka, język angielski, informatyka
 • matematyka, język angielski, fizyka
1BM
 • biologia, chemia, język angielski
1BI
 • matematyka, geografia, język angielski
2HB
 • język polski, język angielski, historia
 • język angielski, matematyka
 2B
 • biologia, chemia, język angielski
 2M
 • matematyka, język angielski, geografia
 • matematyka, język angielski, fizyka
 2J
 • geografia, język angielski + język francuski (od podstaw w zwiększonym wymiarze godzin)
 2MD
 • biologia, chemia, język angielski
3H
 • język polski, język angielski, historia
3M
 • matematyka, język angielski, geografia
 • matematyka, język angielski, fizyka
3B
 • biologia, chemia, język angielski
3JM
 • matematyka, język angielski, geografia
 • matematyka, język angielski, geografia + język francuski (od podstaw w zwiększonym wymiarze godzin)
3JW
 • wiedza o społeczeństwie, język angielski, geografia
 • wiedza o społeczeństwie, język angielski, geografia + język francuski (od podstaw w zwiększonym wymiarze godzin)
4H
 • język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie
4M
 • matematyka, język angielski, biologia
 • matematyka, język angielski, fizyka
4B
 • biologia, chemia, język angielski
4J
 • matematyka, język angielski, geografia
LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
1LSP
 • język angielski, historia sztuki
2LSP
 • język angielski, historia sztuki
3LSP
 • język angielski, historia sztuki
4LSP
 • język angielski, historia sztuki
5LSP
 • język angielski, historia sztuki
Wybierz kategorię