Oficjalne otwarcie „Zielonej Pracowni’ 2023”!

Przecięcia wstęgi – symbolicznego aktu otwarcia pracowni – dokonali Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda, Dyrektor Marzena Kacprowicz, Urszula Majewska (nauczyciel geografii) i Aneta Knura (uczennica klasy trzeciej), w obecności Wicestarosty Marka Kurpisa, Kierownika Referatu Edukacji Ewy Bohr-Cyfki i Beaty Janowicz – Zastępcy Kierownika Referatu Edukacji.

„Widząc dokładniej, odczuwając pełniej i rozumiejąc więcej – można powoli odkrywać pasjonujący świat nauki” – to myśl wiodąca podczas dzisiejszego spotkania inaugurującego działalność ekopracowni w ZSO nr 1.

Dyrektor Marzena Kacprowicz podkreśliła, że to duże przedsięwzięcie powstało dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach oraz wkładowi finansowemu organu prowadzącego.

Opowiedziała o kompatybilnym, dwuetapowym przebiegu konkursu: na stworzenie projektu „Zielona Pracownia_Projekt’2023” oraz na jego realizację pn. „Zielona Pracownia’ 2023”.

Doceniła osobiste zaangażowanie pań Ewy Bohr-Cyfki oraz Beaty Janowicz, których troska – na każdym etapie aplikacji wniosku – miała wpływ na końcowy sukces projektu.

Nadmieniła, że wygrana pieniężna pozwoliła na kompleksową modernizację i adaptację pracowni fizycznej, która zachowując dotychczasowy charakter edukacyjny, przeistoczyła się w nowoczesne centrum przyrodniczo-ekologiczne, zorientowane na potrzeby przedmiotów przyrodniczych. Dodając, że takie zintegrowane podejście wynika z interdyscyplinarnego przekonania o nierozerwalnym związku człowieka z jego otoczeniem przyrodniczym.

Dyrektor w swoim wystąpieniu złożyła podziękowania autorkom projektu – paniom Urszuli Majewskiej i Elwirze Sekule oraz Bożenie Dworak, Ewie Pytel i Annie Strojny – za merytoryczne i organizacyjne wsparcie.

Do wypowiedzi Dyrektor nawiązał Starosta Grzegorz Swoboda, który podkreślił nowe funkcje powstałej pracowni – możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu, przypisując cyfrowym technologiom informacyjno-komunikacyjnym wspomagającą rolę we współczesnym nauczaniu.

Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali działania realizowane w ramach projektu. Zademonstrowali także doświadczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, stanowiących część zasobów nowo powstałej pracowni.

To nie tylko sala eksperymentalna, w której młodzież nawiązuje dialog z przyrodą. Również multimedialna – imponująco wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz zaawansowany technologicznie sprzęt (monitor interaktywny, laptop, tablety czy wizualizer). To także miejsce przyjazne nauce, które dzięki, tzw. zielonej  architekturze, zaspokaja potrzebę codziennego obcowania z przyrodą, podnosząc nie tylko walory wizualno-estetyczne, ale  również  i ekologiczne pracowni.

W nowej przestrzeni, obok działań eksperymentalnych, zajęć przedmiotowych, odbywają się również warsztaty artystyczne. Młodzież z Liceum Sztuk Plastycznych, zainspirowana (nie)widzialnym światem mikroskopowym, stosując różne techniki artystyczne (takie jak rysunek, obraz, fotografia), zgłębia biologię komórkową roślin. Różnorodność odbywających się tutaj zajęć łączy nieusuwalne spoiwo – pasja do odkrywania i poznawania rzeczywistości przyrodniczej.

Ta nauczycielska inicjatywa edukacyjna znakomicie służy i będzie służyć budowaniu odpowiedzialności ekologicznej młodych ludzi. Odpowiedzialności, która powinna dotrzymać przyrodzie kroku. Realizatorzy projektu są na dobrej drodze, by nadać tej idei realny kształt.

U. Majewska

 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: