Podręczniki

Poniżej znajdziesz listy podręczników na nowy rok szkolny 2024/2025.

Jeśli nie zdążysz kupić podręczników do 1 września, to jeszcze w pierwszych dniach nauki będziesz mógł to zrobić.
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, to we wrześniu zostanie zorganizowana mini giełda podręczników używanych.

Wybierz kategorię