POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY

Obrazy newsów: platonogi.jpg

Konkurs Mieszko IV Laskonogi i jego czasy” został przeprowadzony w ramach obchodów Roku Mieszka Laskonogiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu, w dniu 13 października br. we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu, fundatorem nagród. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Raciborski Ryszard Winiarski. Szczegóły w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: platonogi.jpg Konkurs Mieszko IV Laskonogi i jego czasy” został przeprowadzony w ramach obchodów Roku Mieszka Laskonogiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu, w dniu 13 października br. we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu, fundatorem nagród. Patronat honorowy nad konkursem objąłStarosta Raciborski Ryszard Winiarski.

Konkurs rozpoczął sińę od czńęści pisemnej, w której czternastu uczniów z czterech gimnazjów (G1, G3, Gimnazjum z Kuźni Raciborskiej i Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi) odpowiadali na pytania testowe. W przerwie, po poczńęstunku, Dyrektor szkoły mgr Wojciech Janiczko razem z przedstawicielem starostwa Szymonem Kurą rozdali dyplomy uczestnictwa i upominki wszystkim uczestnikom. W czńęści artystycznej wystąpił zespół „APPASSIONATO” złożony z uczennic Gimnazjum z Oddziałami  Dwujńęzycznymi.

Zwycińęzców konkursu wyłoniono po czńęści ustnej – pierwsze miejsce zajął Bartłomiej Błaszczyk (G3), drugie miejsce przypadło Sebastianowi Durlakowi (G3) – uczniowie przygotowani  przed panią Aleksandrńę Fleger, trzecie miejsce zajńęła Wiktoria Kopczynska (Gimnazjum z Oddziałami  Dwujńęzycznymi) – opiekun pan Bogdan Depta.

Nagrody główne zostaną wrńęczone na uroczystej gali podsumowującej obchody „Roku Mieszka” na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Konkurs przygotował i przeprowadził mgr Krystian Łyczek, nauczyciel historii i wos-u w I LO.

Powiatowy Konkurs Historyczny

Obrazy newsów: platonogi.jpg W dniu 29.09.2015 r. w ZSO nr 1 w Raciborzu odbńędzie sińę Powiatowy Konkurs Historyczny „Mieszko IV Laskonogi i jego czasy” dla uczniów klas I – III gimnazjum. Szczegóły w Regulaminie.
Wybierz kategorię

%d bloggers like this: