Projekt Erasmus+ “Woman can do it”

Projekt “Woman can do it” jest realizowany przez ZSO nr 1 w Raciborzu w ramach programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna, akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji – Partnerstwa na małą skalę (KA210) w okresie 01.09.2023 – 30.06.2023 r.

Projekt został przygotowany przez:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu (koordynator projektu) we współpracy z 2 szkołami partnerskimi:

Şeyh Şamil Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi w Istambule (Turcja) oraz

2nd Lyceum of Nea Philadelphia w Nea Filadelfei (Grecja).

Nadrzędnym celem projektu jest zwrócenie uwagi młodego pokolenia na kwestię zmieniającego się statusu i roli kobiety, na przestrzeni czasu, różnych płaszczyznach życia społecznego oraz w zróżnicowanych kontekstach religijnych.

Działania zaplanowane w okresie projektu powinny:

  • zwiększyć wiedzę i tolerancję dla historii, życia i osiągnięć kobiet,

  • uświadomić potrzebę równouprawnienia kobiet i mężczyzn na każdym kroku oraz podejmowania działań włączających wobec osób zagrożonych wykluczeniem w społeczeństwie,

  • aktywizować działalność kobiet w życiu obywatelskim, zachęcając do podejmowania nowych inicjatyw, edukacji, wzmacniania kompetencji społecznych,

  • pomóc w budowaniu sylwetki kobiety silnej, kreatywnej, aktywnej, równej i pięknej.

Dzięki udziałowi w projekcie, młodzież z trzech krajów partnerskich stanie się świadomymi demokratycznie Europejczykami, wzmocni swoje kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego oraz języków mniejszościowych tj. polski, turecki czy grecki oraz pogłębi świadomość kulturową na temat krajów partnerskich.

W projekcie weźmie udział młodzież ZSO nr 1 w Raciborzu w wieku 15-17 lat.

W trakcie projektu przewidziano pięć spotkań 18-osobowych grup uczniowskich z Polski, Grecji i Turcji:

  • marzec 2024 – tygodniowa mobilność w Raciborzu (Polska)

  • kwiecień 2024 – 4 – dniowa mobilność wirtualna (koordynacja Turcji)

  • październik 2024 – tygodniowa mobilność w Nea Filadelfeia (Grecja)

  • styczeń 2025 – 4 – dniowa mobilność wirtualna (koordynacja Grecji)

  • wiosna 2025 – tygodniowa mobilność w Istambule (Turcja).

Każda z mobilności wyjazdowych obejmie grupy 6-osobowe grupy młodzieżowe oraz 2 nauczycieli im towarzyszących, obowiązkowo władających językiem angielskim w stopniu dobrym. Będą to wyjazdy krótkoterminowe, trwające 7 dni, podczas których zostanie zrealizowany program pobytu oraz działania zaproponowane przez placówkę goszczącą. Koszt mobilności zostanie pokryty z środków budżetowych projektu o wartości 20 000 euro w 100% .

Koordynatorką projektu z ramienia ZSO nr 1 w Raciborzu jest Małgorzata Sokołowska.

Mobilność wirtualna w projekcie Erasmus+ "Woman can do it"

Projekt Erasmus+ "Woman can do it" realizowany przez naszą szkołę od początku tego roku szkolnego…

Read More

Debata oksfordzka

W piątek 12 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w debacie oksfordzkiej zorganizowanej przez Bibliotekę…

Read More

Pierwsze spotkanie w projekcie Erasmus+ "Woman can do it"

W dniach 10-16 marca 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie grup partnerskich w ramach niedawno…

Read More

Maraton pisania listów - Amnesty International

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do akcji Amnesty International ,,Maraton pisania listów''. To największa…

Read More

Głosujemy na najlepsze logo projektu Erasmus+ Woman can do it

Projekt "Woman can do it" zagościł w naszej szkole za sprawą partnerstwa ze szkołami w…

Read More

Już od września nowy projekt Erasmus+

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu otrzymał pozytywną decyzję dla…

Read More
Wybierz kategorię