Promocja Szkoły 2013

zso1_2013.jpg

Składamy serdeczne podzińękowania Nauczycielom i Uczniom I LO i Liceum Plastycznego za zaangażowanie w organizacjńę Dni Otwartych Szkoły oraz za udział w XII Raciborskich Targach Edukacyjnych w Mińędzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu. Przedsińęwzińęcie promocji szkoły było bardzo udane. Fotorelacja oraz szczegółowe sprawozdanie ukaże sińę po świńętach. 

¯yczymy wszystkim wytchnienia, spokoju, radości oraz ciepłych, wiosennych i rodzinnych świąt Wielkanocnych.


Wybierz kategorię

%d bloggers like this: