PRZEGL¡D DYPLOMÓW ARTYSTYCZNYCH Z ZAKRESU FOTOGRAFII W KATOWICKIM ZPAF-ie

Obrazy newsów: zpaf_2015.jpg Uczennice klasy dyplomowej Liceum Plastycznego, realizujące prace z zakresu specjalności:FOTOGRAFIA, miały okazjńę spotkaæ sińę z wiceprzewodniczącym Związku Polskich Artystów Fotografików Okrńęgu śląskiego w Katowicach – Antonim Kreisem, celem wymiany doświadczeń z zakresu szeroko pojńętej fotografii. W siedzibie ZPAF-u odbył sińę przegląd projektów prac dyplomowych podczas którego maturzystki: Patrycja Piechula, Monika Staniszewska, Dominika Botorek, Katarzyna Kubik, Magdalena Rymer, Sabina Czekała, Alicja Wilczek i Agnieszka Preiniger, przedstawiły w formie elektronicznej projekty swoich prac dyplomowych. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.
Uczennice klasy dyplomowej Liceum Plastycznego, realizujące prace z zakresu specjalności:FOTOGRAFIA, miały okazjńę spotkaæ sińę z wiceprzewodniczącym Związku Polskich Artystów Fotografików Okrńęgu śląskiego w Katowicach – Antonim Kreisem, celem wymiany doświadczeń z zakresu szeroko pojńętej fotografii. W siedzibie ZPAF-u odbył sińę przegląd projektów prac dyplomowych podczas którego maturzystki: Patrycja Piechula, Monika Staniszewska, Dominika Botorek, Katarzyna Kubik, Magdalena Rymer, Sabina Czekała, Alicja Wilczek i Agnieszka Preiniger, przedstawiły w formie elektronicznej projekty swoich prac dyplomowych. 

W trakcie autoprezentacji otrzymały cenne wskazówki od gospodarza spotkania oraz bardzo wysoką ocenńę poziomu realizowanych projektów. Dyplomantki zapoznały sińę również z twórczością Pana Kreisa w postaci prezentacji wybranych projektów fotograficznych, jak również aktualnej wystawy prac fotograficznych “świńęci” na podstawie której artysta-fotografik wyjaśnił problem symboliki obrazów fotograficznych. Tym piątkowym spotkaniem zainaugurowana została współpraca pomińędzy ZPAF Okrńęg śląski a Liceum Plastycznym w Raciborzu. W najbliższym czasie młodzież pozostałych klas Liceum Palstycznego bńędzie miała okazjńę skorzystaæ z bogatej oferty programowej ZPAF-u.

Zdjńęcia z wizyty w ZPAF-ie można obejrzeæ na fanpage’u Liceum Plastycznego.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: