Ubezpieczenie

Przypominamy, że ubezpieczenia uczniów w szkołach nie są obowiązkowe.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców. Na rynku istnieje wiele firm, które oferują polisy ubezpieczeniowe dla uczniów na korzystnych warunkach, wystarczy podejść do dowolnej agencji ubezpieczeniowej lub poszukać ofert w Internecie.

Obligatoryjny pozostaje jedynie wymóg ubezpieczania dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych. ZSO nr 1 w Raciborzu organizując wyjazdy zagraniczne zawsze przewiduje takie ubezpieczenie.

Wybierz kategorię