Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nazwa zadania: „Renowacja pomieszczenia auli szkolnej w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 11”

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przewidywany koszt zadania: 779 733,74 zł.
Przewidywane dofinansowanie z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych754 887,74 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 24 846,00 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego.

Opis zadania: zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu dotyczących renowacji pomieszczenia auli szkolnej wraz z remontem pomieszczenia pracowni grafiki.

Zakres zadania obejmuje głównie:

  • prace renowacyjne drewnianej boazerii ściennej, drewnianej zabudowy sufitowej, renowacji drewnianych drzwi wejściowych do auli oraz składanych ścianek oddzielających scenę auli od sąsiednich sal,
  • cyklinowanie i uzupełnienie podłogi z drewnianego parkietu auli wraz z położeniem lakieru,
  • ułożenie nowego parkietu na podeście sceny wraz z lakierowaniem,
  • wymianę warstw podłogowych w pomieszczeniu pracowni grafiki oraz na balkonie auli polegającą na zerwaniu istniejących podłóg, zastąpieniu warstwy kruszywa wełną mineralną, usztywnieniu konstrukcji stropu płytami OSB, wykonaniu warstw przeciwpożarowych z płyt gipsowo-włóknowych i ułożeniu posadzki z płytek gresowych,
  • wykonanie prac naprawczych tynków wewnętrznych ścian pomieszczeń auli i pracowni grafiki,
  • przesunięcie otworu drzwiowego pomiędzy pracownią grafiki a balkonem z wykonaniem niezbędnych rozkuć i przemurowań, montaż nadproża oraz drzwi stalowych przeciwpożarowych EI-60,
  • wykonanie prac malarskich na ścianach pomieszczeń auli i pracowni grafiki,
  • montaż zewnętrznych rolet tekstylnych o napędzie elektrycznym w otworach okiennych auli,
  • wykonanie nowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych, remont istniejącego oświetlenia auli, montaż projektorów wewnętrznych LED z szynoprzewodem,
  • montaż instalacji klimatyzacji.
Wybierz kategorię