Rozpoczńęcie roku szkolnego

Obrazy newsów: wrzesien_2017.jpg

Urczyste rozpoczńęcie roku szkolnego 2016/2017 w ZSO Nr 1 w Raciborzu odbńędzie sie w czwartek 1 września o godz. 9.00. Do auli zapraszamy wszystkich pierwszoklasistów.Laughing

Uczniowie klas pierwszych gimnazjalnych (oprócz tych, którzy nigdy nie uczyli sińę jńęzyka niemieckiego) bńędą pisali tuż po rozpoczńęciu test poziomujący z jńęzyka niemieckiego.

Kalendarz roku szkolnego | Wychowawcy klas 

 

Rozpoczńęcie roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczńęcie roku szkolnego 2014/2015, które odbńędzie sińę w poniedziałek 1 września 2014 r. o godzinie 8:30 (klasy pierwsze udają sińę do auli).

Rozpoczńęcie roku szkolnego

do_zaj.jpg Rozpoczńęcie roku szkolnego odbńędzie sińę 3 września 2012 o godz. 13.30 dla Gimnazjum i dziennego Liceum, natomiast dla Liceum wieczorowego o godz. 15.30.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: