Samorząd Uczniowski 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca SU: Emilia Piwowarczyk, klasa 2B

Zastępca Przewodniczącej SU: Oliwia Alker, klasa 3Mp

 
Członkowie Zarządu SU:
1. Natalia Kaletka, 2H
2. Ania Bugdol, 2H
3. Szymon Cieślik, 1M
4. Natalia Ignacy, 2M
5. Justyna Kubatko, 1LSP
 
 
 
Opiekunowie SU: Joanna Sokołowska, Roman Szczasny
Wybierz kategorię