Stypendium Raciborskiej Izby Gospodarczej

styp3.jpg

 

            Stypendium adresowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kandydat ubiegający sińę o przyznanie stypendium, musi spełniæ nastńępujące kryteria:

  • trudna sytuacja materialna rodziny (według kryteriów ustalonych przez dyrektora szkoły);
  • najwyższa lub jedna z wyższych średnich ocen w danym typie szkoły;
  • udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, wolontariacie, pracach społecznych;
  • brak innych stypendiów

Termin składania wniosków – 05.10.2012r., do godziny 10.00, u pedagoga szkolnego.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: