Stypendium w Belgii

Obrazy newsów: 2013_11_belgia_10.jpg

W dniach 13.07.-02.08.2013r. uczennica klasy 3FN Marzena Brągiel miała okazjńę uczestniczyæ w wakacyjnym Kursie Jńęzyka francuskiego
i Literatury francuskiej na terenie Université Libre  w Brukseli.

 

Relacja Marzeny w dalszej czńęści newsa.

Obrazy newsów: 2013_11_belgia_10.jpg

 

 

 

W dniach 13.07.-02.08.2013r. miałam okazjńę uczestniczyæ w wakacyjnym Kursie Jńęzyka francuskiego i Literatury francuskiej na terenie Université Libre  w Brukseli.

Brało w nim udział kilkadziesiąt osób z różnych krajów świata, w tym trzy osoby z Polski. Przez trzy tygodnie uczńęszczałam na niezwykle interesujące zajńęcia z fonetyki, literatury i gramatyki francuskiej. Wiele godzin poświńęciliśmy również na szlifowanie jńęzyka poprzez pisanie krótkich form wypowiedzi oraz na prowadzenie dyskusji dotyczących aktualnych tematów. Wszystkie zajńęcia prowadzone były w przyjaznej atmosferze. Pełni pasji i entuzjazmu wykładowcy w ciekawy sposób przekazywali nam swoją wiedzńę.

Obrazy newsów: 2013_11_belgia_11.jpg

W programie kursu nie zabrakło miejsca na zwiedzanie miasta. Oprócz wycieczki do Parlamentu Europejskiego, podczas której zostały nam przybliżone zasady działania Komisji Europejskiej, mieliśmy okazjńę zobaczyæ m.in. Katedrńę św. Michała i św. Guduli, dom Victora Horty- jednego z najwińększych europejskich architektów, Pałac Królewski, a także symbol Brukseli – Manneken pis. Odbyliśmy również podróże do innych belgijskich miejscowości- urokliwego Bruges, Gand i Chimay. Plan pobytu obejmował również wieczór kulinarny, na który wszyscy przygotowali swoje narodowe potrawy. Było to interesujące spotkanie, które dało nam możliwośæ poznania innych kultur.

Mój wyjazd odbył sińę w ramach stypendium ufundowanego przez przez Wallonie – Bruxelles International dzińęki wsparciu i współpracy z Delegaturą Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii – Ambasadą Belgii w Polsce. Wspiera ona szkoły biorące czynny udział w projekcie Klasy Frankofońskie na śląsku. Projekt skupia ok. 50 szkól na śląsku, prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie – Europa Jńęzyków i Kultur i co roku dwóch uczniów ze śląska wyjeżdża na 3 tygodniowe stypendium do Brukseli. W tym roku projekt uzyskał też wsparcie Urzńędu Marszałkowskiego Województwa śląskiego.

Udział w tym kursie był niezwykłym doświadczeniem. Pozwolił mi pogłńębiæ znajomośæ jńęzyka francuskiego oraz nawiązaæ kontakty z ludźmi ze wszystkich stron świata. Poznałam również lepiej historińę i kulturńę Belgii. Wszystko to bńędzie niewątpliwie bardzo przydatne w dalszej nauce. Jestem bardzo wdzińęczna, iż otrzymałam to stypendium.

Marzena Brągiel

Obrazy newsów: 2013_11_belgia_1.jpg

Obrazy newsów: 2013_11_belgia_12.jpg

Obrazy newsów: 2013_11_belgia_9.jpg

Obrazy newsów: 2013_11_belgia_7.jpg

Obrazy newsów: 2013_11_belgia_4.jpg

Obrazy newsów: 2013_11_belgia_2.jpg

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: