Szkolny Dzień Jńęzyków Obcych

Obrazy newsów: i_miejsce_ii_g2.jpg

Dnia 28 marca 2014 r. z okazji obchodów Szkolnego Dnia Jńęzyków Obcych odbył sińę konkurs pt. „Czyj to hymn?”. Uczniowie wszystkich klas mieli za zadanie wysłuchaæ i rozpoznaæ hymny 15 krajów. Zadanie okazało sińę niełatwe, bo tylko 2 klasy zwycińężyły uzyskując maksimum punktów: klasa I BG i klasa III MI.

Ponadto, uczniowie klas LP i Gimnazjum oraz I i II LO wykonały plakaty promujące różne kraje świata. Najlepszy plakat przedstawia Mauritius i jest dziełem klasy II g2. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Wszystkim dzińękujemy za udział, a zwycińęzcom gratulujemy!

 

Obrazy newsów: i_miejsce_ii_g2.jpg

Dnia 28 marca 2014 r. z okazji obchodów Szkolnego Dnia Jńęzyków Obcych odbył sińę konkurs pt. „Czyj to hymn?”. Uczniowie wszystkich klas mieli za zadanie wysłuchaæ i rozpoznaæ hymny 15 krajów. Zadanie okazało sińę niełatwe, bo tylko 2 klasy zwycińężyły uzyskując maksimum punktów: klasa I BG i klasa III MI.

Ponadto, uczniowie klas LP i Gimnazjum oraz I i II LO wykonały plakaty promujące różne kraje świata. Najlepszy plakat przedstawia Mauritius i jest dziełem klasy II g2.

Przy ocenie prac komisja brała pod uwagńę oryginalnośæ, estetykńę, wkład pracy, stopień trudności i wrażenie ogólne. Najciekawsze prace wykonane zostały przez klasy:

Obrazy newsów: i_miejsce-ii_g2.jpg

II g2 – I miejsce

Obrazy newsów: ii_miejsce_-ibg.jpg

I BG – II miejsce

Obrazy newsów: iii_miejsce-2g1.jpg

II g1 – III miejsce

Obrazy newsów: iii_miejsce-iibc.jpg

II BC – III miejsce

oraz I MI, I g2, III g1 – III miejsce

Wszystkim dzińękujemy za udział, a zwycińęzcom gratulujemy!

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: