Wsparcie stypendialne

stypendium.jpg Samorząd Województwa śląskiego rozpoczął realizacjńę kolejnej edycji projektu: Nauka drogą do sukcesu na śląsku, mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów, w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących sińę w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.

 

 

stypendium.jpg Samorząd Województwa śląskiego rozpoczął realizacjńę kolejnej edycji projektu: Nauka drogą do sukcesu na śląsku, mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów, w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących sińę w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.

Wszystkie informacje o realizowanym projekcie (wraz z niezbńędną dokumentacją) dostńępne są na stronie: www.efs.slaskie.pl, w zakładce: Projekty systemowe / Poddziałanie 9.1.3 / IV edycja.

 

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pani Katarzyna Kulasik (tel.: 32 77–40–956;
e-mail:
[email protected]).

 

Jednocześnie informacji o zasadach ubiegania sińę o stypendium udzielają także:

 

– Dawid Łabaj, tel.: (32) 77 40 956.

 

– Aneta Bartosik, tel.: (32) 77 40 950

 

 

 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: