Wycieczka klasy 3 LSP do Muzeum Śląskiego

8 marca uczniowie klasy 3 LSP udali się do Katowic w celu obejrzenia wystaw w Muzeum Śląskim. Siedziba muzeum mieszcząca się od 2015 roku na terenie dawnej Kopalni “Katowice” jest ciekawym obiektem architektonicznym i ekspozycyjnym. Na program wizyty złożyły się następujące wystawy stałe: “Galeria polskiej sztuki nowoczesnej 1800 – 1945”, “Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”, “Galeria plastyki nieprofesjonalnej” oraz wystawy  czasowe: “Poza Edenem. Sztuka współczesna ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach” i pokonkursowa prezentacja prac w ramach Triennale Grafiki Polskiej.

Galeria sztuki XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku prezentuje główne tendencje i kierunki w sztuce tego okresu. Oglądając zgromadzone na wystawie dzieła największych polskich mistrzów malarstwa, można prześledzić założenia sztuki akademickiej, romantycznej, realistycznej, impresjonistycznej, młodopolskiej czy XX-lecia międzywojennego. Na ekspozycji znalazły się dzieła między innymi: Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Piotra Michałowskiego, Aleksandra Gierymskiego, Józefa Pankiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Tadeusza Makowskiego Jana Cybisa czy Mojżesza Kislinga. Możliwość obejrzenia obrazów na żywo jest zawsze dobrą okazją do podejrzenia warsztatu sławnych mistrzów.  Szczególnie ważne jest to w przypadku adeptów sztuk plastycznych, którzy analizując zastosowane środki plastyczne w wybranych dziełach, uświadamiają sobie rozwiązania techniczne i otrzymują wskazówki do własnej pracy twórczej.

Prezentowane na wystawach dzieła pozwoliły również na porównanie dziewiętnastowiecznej sztuki ze sztuką współczesną, która niejednokrotnie odchodzi od pojęcia piękna, deformuje i subiektywnie przedstawia otaczającą rzeczywistość, proponując w zamian autorską wizję artystyczną. W przestrzeni ekspozycji znalazły się nie tylko obrazy malarskie, ale również rzeźby, kolaże, assamblaże, instalacje i grafiki.

Na wystawie pokonkursowej Triennale Grafiki Polskiej uczniowie obejrzeli przykłady grafik wykonanych w tradycyjnych technikach druku wklęsłego (akwaforta, sucha igła, intaglio, mezzotinta) oraz wypukłego (linoryt, drzeworyt), ale również dzieła i wydruki wykonane przy udziale najnowszych technologii, również druku 3D.

Uzupełnieniem wystaw artystycznych była ciekawie zaaranżowana ekspozycja poruszająca kwestie skomplikowanej historii Górnego Śląska.

 

 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: