Zakończenie roku szkolnego

Obrazy newsów: zakonczenie_zaproszenie_2015.jpeg

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 odbńędzie sińę w piątek 26 czerwca w auli szkolnej o godzinie 9:00. Do auli zapraszamy wszystkie klasy gimnazjalne oraz uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem. 
Pozostali uczniowie spotykają sińę z wychowawcami w przydzielonych salach o godz. 9:30.

W rozwinińęciu newsa informacja o numerze PESEL na legitymacji

Obrazy newsów: zakonczenie_zaproszenie_2015.jpeg Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 odbńędzie sińę w piątek 26 czerwca w auli szkolnej o godzinie 9:00. Do auli zapraszamy wszystkie klasy gimnazjalne oraz uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem. 
Pozostali uczniowie spotykają sińę z wychowawcami w przydzielonych salach o godz. 9:30.

Na legitymacji uczniowskiej powinien byæ wpisany numer PESEL ucznia – wpisu dokonuje sekretariat szkolny i potwierdza pieczńęcią szkoły. Brak numeru PESEL może skutkowaæ nieuwzglńędnieniem zniżki w środkach komunikacji i byæ podstawą do wystawienia mandatu.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: