Zastńępstwa nauczycieli

zastepstwa.gif Dodano hiperłącze z zastńępstwami za nieobecnych nauczycieli. Link znajduje sińę u góry w poziomej belce nawigacyjnej oraz dziale Dla kadry. Bezpośredni link do zastńępstw dostńępny jest też w dalszej czńęści newsa.

Zastńępstwa na nastńępny dzień postaramy sińę dodawaæ dzień wcześniej w godzinach wieczornych.

zastepstwa.gif Dodano hiperłącze z zastńępstwami za nieobecnych nauczycieli. Link znajduje sińę u góry w poziomej belce nawigacyjnej oraz dziale Dla kadry.

Link do zastńępstw
kliknij

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: