Zdolni nagrodzeni

Obrazy newsów: sniadanie_mistrzow.jpg

Wrzesień obfitował w nagrody: 3 września 2014 r. w ZSBiRR w Raciborzu uczniowie naszej szkoły otrzymali Nagrody Starosty Raciborskiego za wybitne osiągnińęcia w nauce i sporcie, a 17 września 2014 r. w Sali Marmurowej śląskiego Urzńędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło sińę „śniadanie Mistrzów” – spotkanie z najzdolniejszą młodzieżą województwa śląskiego – laureatami olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych w roku szkolnym 2013/2014, na które zostały zaproszone: Vanessa Zwick (już absolwentka) i Paulina Mucha (klasa III MF).

Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: sniadanie_mistrzow.jpg

Wrzesień obfitował w nagrody: 3 września 2014 r. w ZSBiRR w Raciborzu uczniowie naszej szkoły otrzymali Nagrody Starosty Raciborskiego za wybitne osiągnińęcia w nauce i sporcie, a 17 września 2014 r. w Sali Marmurowej śląskiego Urzńędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło sińę „śniadanie Mistrzów” – spotkanie z najzdolniejszą młodzieżą województwa śląskiego – laureatami olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych w roku szkolnym 2013/2014, na które zostały zaproszone: Vanessa Zwick (już absolwentka) i Paulina Mucha (klasa III MF).

Galeria zdjńęæ z wrńęczenia nagród w ZSBiRR 

Zestawienie uczniów nagrodzonych Nagrodą Starosty Raciborskiego

 


Gratulacje Rektora Uniwersytetu śląskiego w Katowicach

List Gratulacyjny Wojewody śląskiego i śląskiego Kuratora Oświaty

Zdjńęcia pochodzą ze strony Uniwersytetu śląskiego:


 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: