Zebrania

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Data Tematyka
20 września 2021
(poniedziałek)
godz. 17.00
(dla klas I – stacjonarnie; dla klas 3 po SP oraz 3LSP i 3LP – zdalnie)
 • Spotkanie organizacyjne
 • Wybór przedstawicieli rad klasowych
 • Wybór przedstawiciela do Rady Rodziców
 • Zapoznanie z dokumentacją szkolną (Statut szkoły, system oceniania, wymagania edukacyjne, procedury na czas epidemii)
 • Informacje o zasadach korzystania z dziennika elektronicznego (dla klas pierwszych)
27 września 2021
(poniedziałek)
godz. 17.00
(dla klas II – stacjonarnie; dla klas maturalnych – zdalnie)
 • Spotkanie organizacyjne
 • Wybór przedstawicieli rad klasowych
 • Wybór przedstawiciela do Rady Rodziców
 • Zapoznanie z dokumentacją szkolną (Statut szkoły, system oceniania, wymagania edukacyjne, procedury na czas epidemii)
 • Informacja nt. egzaminów zewnętrznych (dla klas maturalnych)

październik/listopad 2021

 • Konsultacje w sprawie wyników nauczania
 • Sprawy wychowawcze

20 grudnia 2021
(poniedziałek)

 • Spotkanie informacyjne o postępach uczniów w nauce
 • Pedagogizacja
 • Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

styczeń 2022

 • Podsumowanie wyników nauczania w I półroczu

28 marca 2022
(poniedziałek)

 • Informacja o prognozach klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
 • Informacje o postępach uczniów w nauce
 • Sprawy bieżące
 

30 maja 2022
(poniedziałek)

 • Spotkanie informacyjne o postępach uczniów w nauce ze szczególnym uwzględnieniem informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem
 • Wnioski do dalszej pracy
 • Pedagogizacja rodziców
Archiwa