Zebrania

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Miesiąc

Tematyka

Forma organizacyjna

11.09.2023

poniedziałek

Sprawy organizacyjne, wybór trójek do RR, statut szkoły

Spotkania z wychowawcami klas

16.10.2023

poniedziałek

Sprawy bieżące

Konsultacje – dostępność wszystkich nauczycieli

20.11.2023

poniedziałek

Sprawy bieżące

Konsultacje – dostępność wszystkich nauczycieli

18.12.2023

poniedziałek

Spotkanie informacyjne o postępach uczniów w nauce, pedagogizacja, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

Spotkania z wychowawcami klas, pedagog szkolny

15.01.2024

poniedziałek

Spotkanie podsumowujące pierwsze półrocze

Spotkania z wychowawcami klas

26.02.2024

poniedziałek

Sprawy bieżące

Konsultacje – dostępność wszystkich nauczycieli

25.03.2024

poniedziałek

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi klas programowo najwyższych, informacje o postępach uczniów w nauce

Spotkania z wychowawcami klas

22.04.2024

poniedziałek

Sprawy bieżące

Konsultacje – dostępność wszystkich nauczycieli

27.05.2024

poniedziałek

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, wnioski do dalszej pracy, pedagogizacja rodziców

Spotkania z wychowawcami klas

Wybierz kategorię