Oferta klas

Proponowane oddziały w roku szkolnym 2021/2022

Drodzy Ósmoklasiści!

W nowym roku szkolnym 2021/2022 pragniemy utworzyć dla Was cztery klasy - humanistyczną, matematyczną, biologiczną i językowo-biznesową. Poniżej znajdziecie opis tych klas.

Nie masz jeszcze określonego pomysłu na swoją przyszłość, zerknij do bazy wiedzy przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://studia.gov.pl/

Dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień w przedmiotach humanistycznych, a także tych, którzy mają predyspozycje związane z politologią, prawem, dziennikarstwem, szeroko rozumianą kulturą i człowiekiem jako jednostką twórczą i społeczną. Po tej klasie możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach filologicznych, prawniczych, w ogóle humanistycznych.

Przedmioty rozszerzone:

 1. Język polski
 2. Historia
 3. Język angielski

OPIS ROZSZERZEŃ

 

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z języka polskiego i przedmiotów dodatkowych

 • każdemu uzdolnionemu uczniowi, który chciałby poszerzyć swoją wiedzę poza ramy maturalne, realizację indywidualnych programów nauki

 • uczestnictwo w zajęciach z pracownikami naukowymi Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

 • uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • uczestnictwo w spotkaniach z prawnikami, etykami, politykami – znanymi absolwentami i przyjaciółmi szkoły

 • zainteresowanym różnymi formami pracy – koła przedmiotowe, przygotowujące do udziału w olimpiadach (m.in. Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o Społeczeństwie, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Medialnej i innych) bądź w projektach edukacyjnych, realizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami

Skuteczne przygotowanie do studiów humanistycznych; przedmioty kierunkowe uwzględniane są procesie rekrutacji na wielu kierunkach, m.in: filologia, prawo, administracja, politologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, psychologia, coaching, bezpieczeństwo, nauki społeczne, socjologia, pedagogika, studia artystyczne w szkole teatralnej i filmowej.

Dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień w przedmiotach ścisłych, mają predyspozycje matematyczne, myślą technicznie i pragną kontynuować naukę na studiach uniwersyteckich, technicznych, przyrodniczych czy ekonomicznych.

Przedmioty rozszerzone:

 1. Matematyka
 2. Fizyka lub geografia
 3. Język angielski

OPIS ROZSZERZEŃ

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z matematyki i przedmiotów dodatkowych

 • każdemu uzdolnionemu uczniowi, który chciałby poszerzyć swoją wiedzę poza ramy maturalne, realizację indywidualnych programów nauki

 • uczniom, realizującym geografię w zakresie rozszerzonym, uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, terenowych, warsztatach i wykładach, prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • zainteresowanym różnymi formami pracy – koła przedmiotowe, przygotowujące do udziału w olimpiadach (m.in. Olimpiadzie Matematycznej, Geograficznej i Nautologicznej, Ekonomicznej, Przedsiębiorczości, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH) bądź w projektach edukacyjnych, realizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami

Skuteczne przygotowanie do studiów politechnicznych, ekonomicznych, społecznych czy przyrodniczych; przedmioty kierunkowe uwzględniane są procesie rekrutacji na wielu kierunkach, m.in: matematyka, informatyka, prawo, europeistyka, dziennikarstwo psychologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie, marketing, geodezja, budownictwo, gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu, mechanika i budowa maszyn.

Dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień w przedmiotach przyrodniczych, a także tych, którzy mają predyspozycje związane z medycyną, edukacją prozdrowotną czy ekologiczną, a także tych, którzy mają predyspozycje związane z udzielaniem pierwszej pomocy i pragną kontynuować naukę na studiach medycznych, uniwersyteckich, technicznych, przyrodniczych czy ekonomicznych.

Przedmioty rozszerzone

 1. Biologia
 2. Chemia
 3. Język angielski lub matematyka

 

OPIS ROZSZERZEŃ

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z biologii i przedmiotów dodatkowych

 • każdemu uzdolnionemu uczniowi, który chciałby poszerzyć swoją wiedzę poza ramy maturalne, realizację indywidualnych programów nauki

 • uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych w Centrum Badań Transplantacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach

 • uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych z zakresu biologii molekularnej prowadzonych przez Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów z Politechniki Śląskiej

 • uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach i wykładach, prowadzonych przez pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 • zainteresowanym różnymi formami pracy – koła przedmiotowe, przygotowujące do udziału w olimpiadach (m.in. Olimpiadzie Biologicznej, Ekologicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH) bądź w projektach edukacyjnych, realizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami

Skuteczne przygotowanie do studiów medycznych,  politechnicznych; przedmioty kierunkowe uwzględniane są procesie rekrutacji na wielu kierunkach, m.in: medycyna, biotechnologia, neurobiologia, kryminologia, psychologia, farmacja, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, ratownictwo medyczne i tym podobne.

Dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień w przedmiotach humanistycznych, a także tych, którzy mają predyspozycje związane z nauką języków obcych, chcą łączyć wiedzę z różnych obszarów kultury i innych dziedzin. Możliwości jest naprawdę wiele.

Przedmioty rozszerzone:

 1. Geografia
 2. Matematyka lub wiedza o społeczeństwie (w zależności od większości chętnych)
 3. Język angielski

 

 

OPIS ROZSZERZEŃ

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z języka obcego (również dwujęzycznie) oraz przedmiotów dodatkowych

 • możliwość uzyskania certyfikatów językowych

 • każdemu uzdolnionemu uczniowi, który chciałby poszerzyć swoją wiedzę poza ramy maturalne, realizację indywidualnych programów nauki

 • uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 • lekcje wzbogacone o spotkania z obcokrajowcami

 • uczestnictwo w wyjazdach zagranicznych (np. warsztatach językowych w Londynie, wyjazdach do Drezna, Berlina, Wiednia)

 • zainteresowanym różnymi formami pracy – koła przedmiotowe, przygotowujące do udziału w olimpiadach (m.in. olimpiadach z języków obcych, Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o Społeczeństwie, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Medialnej i innych) bądź w projektach edukacyjnych, realizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami

Skuteczne przygotowanie do studiów humanistycznych; przedmioty kierunkowe uwzględniane są procesie rekrutacji na wielu kierunkach, m.in: neofilologia (języki nowożytne), prawo, administracja, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, psychologia, historia, archeologia, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, administracja, etnologia, politologia, pedagogika, europeistyka, filozofia i wiele innych.

Archiwa