Oferta klas

Proponowane oddziały w roku szkolnym 2019/2020

Drodzy Gimnazjaliści i Ósmoklasiści!

W nowym roku szkolnym 2019/2020 pragniemy utworzyć dla Was w I LO łącznie dziesięć klas (oddzielnie pięć dla gimnazjalistów: humanistyczną, matematyczną, biologiczną, medyczną i językową oraz podobnych pięć dla ósmoklasistów). Poniżej znajdziecie opis tych klas.

Nie masz jeszcze określonego pomysłu na swoją przyszłość, zerknij do bazy kierunków – możesz zaznaczyć wybrane przedmioty zdawane na maturze i zobaczyć, jakie możliwości studiowania daje twój wybór:
http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/about/mature-exams-register

Dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień w przedmiotach humanistycznych, a także tych, którzy mają predyspozycje związane z politologią, prawem, dziennikarstwem, szeroko rozumianą kulturą i człowiekiem jako jednostką twórczą i społeczną. Po tej klasie możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach filologicznych, prawniczych, w ogóle humanistycznych.

Przedmioty rozszerzone:

 1. Język polski
 2. Drugi i trzeci przedmiot, realizowany w zakresie rozszerzonym, uczniowie wybierają sami spośród poniższych:
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • języki obce
 • geografia
 • historia sztuki
 • fizyka
 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • informatyka

OPIS ROZSZERZEŃ

Uwaga: ze względu na realizację przedmiotów rozszerzonych w grupach międzyoddziałowych utworzenie grupy realizującej rozszerzenie uzależnione jest od liczby chętnych oraz od możliwości kadrowych, organizacyjnych i finansowych szkoły.

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z języka polskiego i przedmiotów dodatkowych

 • każdemu uzdolnionemu uczniowi, który chciałby poszerzyć swoją wiedzę poza ramy maturalne, realizację indywidualnych programów nauki

 • uczestnictwo w zajęciach z pracownikami naukowymi Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

 • uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • uczestnictwo w spotkaniach z prawnikami, etykami, politykami – znanymi absolwentami i przyjaciółmi szkoły

 • zainteresowanym różnymi formami pracy – koła przedmiotowe, przygotowujące do udziału w olimpiadach (m.in. Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o Społeczeństwie, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Medialnej i innych) bądź w projektach edukacyjnych, realizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami

Skuteczne przygotowanie do studiów humanistycznych; przedmioty kierunkowe uwzględniane są procesie rekrutacji na wielu kierunkach, m.in: filologia, prawo, administracja, politologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, psychologia, coaching, bezpieczeństwo, nauki społeczne, socjologia, pedagogika, studia artystyczne w szkole teatralnej i filmowej.

Dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień w przedmiotach ścisłych, mają predyspozycje matematyczne, myślą technicznie i pragną kontynuować naukę na studiach uniwersyteckich, technicznych, przyrodniczych czy ekonomicznych.

Przedmioty rozszerzone:

 1. Matematyka
 2. Drugi i trzeci przedmiot, realizowany w zakresie rozszerzonym, uczniowie wybierają sami spośród poniższych:
 • geografia
 • fizyka
 • informatyka
 • chemia
 • biologia
 • język polski
 • języki obce
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia sztuki

OPIS ROZSZERZEŃ

Uwaga: ze względu na realizację przedmiotów rozszerzonych w grupach międzyoddziałowych utworzenie grupy realizującej rozszerzenie uzależnione jest od liczby chętnych oraz od możliwości kadrowych, organizacyjnych i finansowych szkoły.

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z matematyki i przedmiotów dodatkowych

 • każdemu uzdolnionemu uczniowi, który chciałby poszerzyć swoją wiedzę poza ramy maturalne, realizację indywidualnych programów nauki

 • uczniom, realizującym geografię w zakresie rozszerzonym, uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, terenowych, warsztatach i wykładach, prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • zainteresowanym różnymi formami pracy – koła przedmiotowe, przygotowujące do udziału w olimpiadach (m.in. Olimpiadzie Matematycznej, Geograficznej i Nautologicznej, Ekonomicznej, Przedsiębiorczości, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH) bądź w projektach edukacyjnych, realizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami

Skuteczne przygotowanie do studiów politechnicznych, ekonomicznych, społecznych czy przyrodniczych; przedmioty kierunkowe uwzględniane są procesie rekrutacji na wielu kierunkach, m.in: matematyka, informatyka, prawo, europeistyka, dziennikarstwo psychologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie, marketing, geodezja, budownictwo, gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu, mechanika i budowa maszyn.

Dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień w przedmiotach przyrodniczych, a także tych, którzy mają predyspozycje związane z medycyną, edukacją prozdrowotną czy ekologiczną. Ich marzeniem jest kontynuowanie nauki na studiach medycznych, uniwersyteckich, technicznych lub przyrodniczych.

Przedmioty rozszerzone

 1. Biologia
 2. Drugi i trzeci przedmiot, realizowany w zakresie rozszerzonym, uczniowie wybierają sami spośród poniższych:
 • chemia
 • języki obce
 • matematyka
 • geografia
 • fizyka
 • informatyka
 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia sztuki

OPIS ROZSZERZEŃ

Uwaga: ze względu na realizację przedmiotów rozszerzonych w grupach międzyoddziałowych utworzenie grupy realizującej rozszerzenie uzależnione jest od liczby chętnych oraz od możliwości kadrowych, organizacyjnych i finansowych szkoły.

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z biologii i przedmiotów dodatkowych

 • każdemu uzdolnionemu uczniowi, który chciałby poszerzyć swoją wiedzę poza ramy maturalne, realizację indywidualnych programów nauki

 • uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych w Centrum Badań Transplantacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach

 • uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych z zakresu biologii molekularnej prowadzonych przez Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów z Politechniki Śląskiej

 • uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach i wykładach, prowadzonych przez pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 • zainteresowanym różnymi formami pracy – koła przedmiotowe, przygotowujące do udziału w olimpiadach (m.in. Olimpiadzie Biologicznej, Ekologicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH) bądź w projektach edukacyjnych, realizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami

Skuteczne przygotowanie do studiów medycznych,  politechnicznych; przedmioty kierunkowe uwzględniane są procesie rekrutacji na wielu kierunkach, m.in: medycyna, biotechnologia, neurobiologia, kryminologia, psychologia, farmacja, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, ratownictwo medyczne i tym podobne.

Dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień w przedmiotach przyrodniczych, a także tych, którzy mają predyspozycje związane z medycyną, udzielaniem pierwszej pomocy i pragną kontynuować naukę na studiach medycznych, uniwersyteckich, technicznych, przyrodniczych czy ekonomicznych.

Przedmioty rozszerzone:

 1. Biologia
 2. Drugi i trzeci przedmiot, realizowany w zakresie rozszerzonym, uczniowie wybierają sami spośród poniższych:
 • chemia
 • matematyka
 • języki obce
 • geografia
 • fizyka
 • informatyka
 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia sztuki

OPIS ROZSZERZEŃ

Uwaga: ze względu na realizację przedmiotów rozszerzonych w grupach międzyoddziałowych utworzenie grupy realizującej rozszerzenie uzależnione jest od liczby chętnych oraz od możliwości kadrowych, organizacyjnych i finansowych szkoły.

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z biologii i przedmiotów dodatkowych

 • każdemu uzdolnionemu uczniowi, który chciałby poszerzyć swoją wiedzę poza ramy maturalne, realizację indywidualnych programów nauki

 • uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych z pomocy przedmedycznej we współpracy ze Szpitalem Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

 • uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach i wykładach, prowadzonych przez pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 • zainteresowanym różnymi formami pracy – koła przedmiotowe, przygotowujące do udziału w olimpiadach (m.in. Olimpiadzie Biologicznej, Eokologicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH) bądź w projektach edukacyjnych, realizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami

Skuteczne przygotowanie do studiów medycznych,  politechnicznych; przedmioty kierunkowe uwzględniane są w procesie rekrutacji na wielu kierunkach, m.in: medycyna, biotechnologia, psychologia, farmacja, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne i tym podobne.

Dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień w przedmiotach humanistycznych, a także tych, którzy mają predyspozycje związane z nauką języków obcych, chcą łączyć wiedzę z różnych obszarów kultury i innych dziedzin. Możliwości jest naprawdę wiele.

Przedmioty rozszerzone:

 1. Język obcy (angielski lub niemiecki)
 2. Drugi i trzeci przedmiot, realizowany w zakresie rozszerzonym, uczniowie wybierają sami spośród poniższych:
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • języki obce
 • geografia
 • historia sztuki
 • fizyka
 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • informatyka

OPIS ROZSZERZEŃ

Uwaga: ze względu na realizację przedmiotów rozszerzonych w grupach międzyoddziałowych utworzenie grupy realizującej rozszerzenie uzależnione jest od liczby chętnych oraz od możliwości kadrowych, organizacyjnych i finansowych szkoły.

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z języka obcego (również dwujęzycznie) oraz przedmiotów dodatkowych

 • możliwość uzyskania certyfikatów językowych

 • każdemu uzdolnionemu uczniowi, który chciałby poszerzyć swoją wiedzę poza ramy maturalne, realizację indywidualnych programów nauki

 • uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 • lekcje wzbogacone o spotkania z obcokrajowcami

 • uczestnictwo w wyjazdach zagranicznych (np. warsztatach językowych w Londynie, wyjazdach do Drezna, Berlina, Wiednia)

 • zainteresowanym różnymi formami pracy – koła przedmiotowe, przygotowujące do udziału w olimpiadach (m.in. olimpiadach z języków obcych, Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o Społeczeństwie, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Medialnej i innych) bądź w projektach edukacyjnych, realizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami

Skuteczne przygotowanie do studiów humanistycznych; przedmioty kierunkowe uwzględniane są procesie rekrutacji na wielu kierunkach, m.in: neofilologia (języki nowożytne), prawo, administracja, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, psychologia, historia, archeologia, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, administracja, etnologia, politologia, pedagogika, europeistyka, filozofia i wiele innych.

Archiwa