Historia

Historia szkoły

I Liceum Ogólnokształcące ma swoją dostojną "prehistorię" związaną z dziejami "królewskiego gimnazjum ewangelickiego", powołanego rozporządzeniem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III w 1818 r. i funkcjonującego w budynku dawnego (skasowanego przez władze pruskie) konwentu dominikanów św. Ducha.

Ta stojąca na bardzo wysokim poziomie dydaktycznym uczelnia humanistyczna, do której uczęszczało wielu wybitnych ludzi, wiąże się z osobą Jana Kasprowicza, ucznia gimnazjum ewangelickiego w latach 1882-83 i patrona szkoły działającej przy ulicy noszącej obecnie jego imię.

1915, budynek zakładu dla głuchoniemych, obecnie ZSO nr 1 w Raciborzu.

Źródło: http://www.fotopolska.eu/113474,foto.html

Budynek szkoły z widokiem na ulicę Kasprowicza, lata 1920-1930.

Źródło: http://www.fotopolska.eu/1149641,foto.html

Kalendarium

1945

 • od 9 maja – trwał, organizowany przez Wiktora Kapauna przy pomocy miejscowego duchowieństwa, nabór do tworzonej szkoły średniej;
 • 15 czerwca – oficjalnie rozpoczęto działalność Państwowego Liceum i Gimnazjum (pochód młodzieży do kościoła Matki Bożej, nabożeństwo, odśpiewanie hymnu “Boże coś Polskę”, powrót do budynku szkolnego przy placu Mostowym);
 • 16 czerwca – przeniesienie szkoły do obecnie zajmowanego budynku (postawiono go w 1901 roku, był siedzibą władz regencyjnych, w 1938 umieszczono w nim gimnazjum realne, a w końcowym okresie wojny pełnił rolę lazaretu – najpierw niemieckiego, następnie sowieckiego);
 • 18 czerwca – wybór pierwszego samorządu uczniowskiego, którego przewodniczącym został Zbigniew Zapłata;
 • 26 czerwca – pierwsze zebranie rodziców uczniów szkoły;
 • 4 lipca – pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej, składającej się z trzech osób: Wiktor Kapaun – dyrektor placówki, Józef Podhajski – nauczyciel, Franciszek Chanik – nauczyciel;
 • 14 lipca – szczupłe grono nauczycielskie powiększyła nauczycielka języka polskiego, Jadwiga Kapuścikowa;
 • 5 września – dokonanie podziału szkoły na Państwowe Liceum i Gimnazjum Męskie, w dalszym ciągu kierowane przez Wiktora Kapauna oraz Liceum i Gimnazjum Żeńskie, którego dyrektorstwo objął Jerzy Gadomski;
 • 12 – 13 listopada – zorganizowano pierwsze rekolekcje szkolne z okazji uroczystości Świętego Stanisława Kostki, patrona szkoły;
 • 23 listopada – odbyła się pierwsza wycieczka szkolna (do Katowic na spektakl “Wesele” Wyspiańskiego).

1946

 • 16 stycznia – zorganizowano w auli szkolnej gwiazdkę, w której uczestniczył m. in. ówczesny wicewojewoda Arka Bożek;
 • 30 marca – urządzono wieczór ku czci Adama Mickiewicza, na który zaproszono mieszkańców Raciborza.

1947

 • maj – pierwszy egzamin dojrzałości, z 10 abiturientów zdało go 9;
 • wrzesień – do gmachu szkolnego wprowadziło się Liceum i Gimnazjum dla Dorosłych;
 • 24 września – z połączenia Liceum i Gimnazjum Męskiego z Gimnazjum Żeńskim powstało Państwowe Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne, jego dyrektorem został Wiktor Kapaun;
 • 19 listopada – funkcje dyrektora szkoły objął Józef Grabowski.

1948

 • czerwiec – ufundowanie pierwszego sztandaru szkoły, poświęconego (w konspiracyjny sposób) przez ks. Jana Hajdę;
 • 1 września – w wyniku kolejnej reorganizacji powstała Męska Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego (odpowiednik żeński został przeniesiony do szkoły numer 6).

1949

 • 8 stycznia – usunięto z pracy w szkole ks. Jana Hajdę, a tym samym zlikwidowano nauczanie religii;
 • 24 stycznia – nadanie szkole imienia Jana Kasprowicza;
 • 1 listopada – początek istnienia internatu szkolnego przy ulicy Leczniczej.

1950

 • sierpień – dyrektorem szkoły został Andrzej Charzewski;
 • październik – utworzono w szkole klasę XI pedagogiczną (rekrutację do niej przeprowadzono w klasach XI-stych liceów Raciborza, Głubczyc i Kietrza).

1956

 • wrzesień – dokonano zmiany struktury organizacyjnej szkoły, w wynik której powstała Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Nr 9 im. Jana Kasprowicza.

1959

 • 1 września – funkcję dyrektora szkoły przejęła Irena Ścibor-Rylska.

1965

 • wrzesień – dokonano podziałów na dwie szkoły – Szkołę Podstawową Nr 9 oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza;
 • 11 września – odbyły się uroczystości 20-lecia szkoły (główna akademia w Powiatowym Domu Kultury, w jej trakcie wręczono nowy sztandar szkoły, ufundowany przez rodziców).

1966

 • 17 listopada – śmierć Ireny Ścibor- Rylskiej, stanowisko dyrektora szkoły objął Marian Lipa, dotychczasowy wicedyrektor.

1967

 • 14 marca – zorganizowano uroczystą Sesję Kasprowiczowską i w ten sposób po raz pierwszy obchodzono Dzień Patrona I LO.

1970

 • maj – w związku ze zmianą systemu nauczania nie odbył się egzamin dojrzałości;
 • 23 maja – zorganizowano uroczysty zjazd absolwentów z roku 1950;
 • 10 czerwca – otwarto wystawę dorobku 25-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza.

1971

 • 1 września – Szkoła Podstawowa Nr 9 “wyprowadziła się” z gmachu I LO.

1972

 • 1 września – dyrektorem szkoły został Kamil Simek.

1973

 • 31 marca – w ramach obchodów Dnia Patrona odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Jana Kasprowicza (na pierwszym piętrze budynku szkolnego);
 • kwiecień – zorganizowano sesję kopernikańską (z okazji rocznicy urodzin Astronoma).

1977

 • grudzień – z inicjatywy nauczycielki języka polskiego Jadwigi Janik, zorganizowano w Raciborzu II Zlot Szkół im. Jana Kasprowicza; rozmach i poziom imprezy na długo zostały zapamiętane w środowisku polonistów szkół kasprowiczowskich z różnych regionów krajów.

1978

 • 1 września – utworzono zbiorczy zakład szkolny pod nazwą: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu, w jego skład weszły I liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza oraz Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących im. Gustawa Morcinka; dyrektorem placówki został Kamil Simek.

1980

 • 18 listopada – odbyło się zebranie założycielskie Szkolnego Koła NSZZ “Solidarność”, do którego należało 80% nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

1981

 • 9 grudnia – w auli szkolnej odbyło się, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, bezprecedensowe spotkanie młodzieży I LO ze strajkującymi w owym czasie studentami.

1985

 • 8 czerwca – zorganizowano uroczystości związane z 40-leciem działalności I Liceum Ogólnokształcącego.

1990

 • kwiecień – po zapowiedzi przejścia na emeryturę długoletniego dyrektora, Kamila Simka, Rada Pedagogiczna szkoły wyłoniła swojego kandydata na to stanowisko. Został nim Janusz Nowak;
 • 1 września – Janusz Nowak objął funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących;
 • 15 grudnia – uroczystości Dnia Patrona oraz 45-lecia I LO, obchody rozpoczęły się Mszą świętą, którą odprawiał absolwent naszej szkoły, ks. biskup Gerard Kusz.

1991

 • 1-9 czerwca – po raz pierwszy grupa młodzieży I LO wyjechała do zaprzyjaźnionej szkoły w La Souterraine we Francji. Ten historyczny fakt jest początkiem coraz bardziej ożywionej współpracy i wymiany ze szkołami, również z Niemiec.

1992

 • kwiecień – ogłoszony przez Kuratorium Oświaty konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu wygrał Janusz Nowak, który od 1 września rozpoczął pięcioletnią kadencję.

1993

 • październik – zainicjowano stałą wymianę młodzieży I LO oraz gimnazjum w Bruchköbel (Niemcy). Zorganizowano również wyjazd do Düren.

1995

 • grudzień – zorganizowano obchody 50-lecia I LO. Po raz pierwszy w całym okresie istnienia szkoły odbył się zjazd absolwentów wszystkich roczników.

1997

 • maj – rozpoczęcie kolejnej wymiany z Niemcami /Gronau/;
 • 31 sierpień – zakończyła się kadencja dyrektora dr. Janusza Nowaka;
 • 1 września – funkcję dyrektora ZSO objęła mgr Janina Wystub;
 • wrzesień – inauguracja roku szkolnego dla pierwszej w historii szkoły klasy dwujęzycznej i otwarcie pracowni językowej;
 • wrzesień/październik – wyjazd młodzieży na Węgry zorganizowany przez polonię węgierską w ramach pomocy dla mieszkańców terenów objętych powodzią / Nagykálló,Tömörkény/ i rozpoczęcie współpracy oraz wymian młodzieży pomiędzy szkołami.

1998

 • 1 września- wprowadzenie rozszerzonej nauki języka francuskiego – DELF;
 • wrzesień – powstanie szkolnego studia RTV;
 • wdrożenie innowacji pedagogicznych i programów “Europa na co dzień”, “Partnerzy”, ekologia z ochroną środowiska, regionalizm oraz programów poszerzających treści z zakresu informatyki.

1999

 • styczeń – rejestracja Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO;
 • 1 marca – rozpoczęcie pierwszej edycji Programu UE Socrates – Comenius /współpraca ze szkołami z Niemiec, Włoch i Hiszpanii/;
 • 1 października – Starostwo Powiatowe w Raciborzu nowym organem prowadzącym szkołę.

2000

 • maj – pierwsza matura w klasie z językiem ojczystym niemieckim;
 • rozpoczęcie kapitalnego remontu dachu na budynku szkolnym;
 • podłączenie sieci grzewczej szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej.

2001

 • maj – pierwszy rocznik profilu dwujęzycznego zdaje maturę;
 • założenie szkolnej witryny IDS: www.lo1.raciborz.ids.pl;
 • czerwiec – uzyskanie pierwszych certyfikatów “DSD II” przez uczniów klasy dwujęzycznej;
 • ustanowienie nagrody Primus inter Pares, ufundowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO dla najlepszego maturzysty;
 • wakacje – modernizacja szkoły: przebudowa urządzeń sanitarnych (finansowane przez Fundację niemiecko-polskiej współpracy w Warszawie); rozpoczęcie budowy łącznika (finansowane przez fundację Hermann-Niermann z Düsseldorfu);
 • wrzesień:
  – utworzenie przy I LO pierwszego dwujęzycznego niemiecko-polskiego gimnazjum w Raciborzu;
  – położenie kamienia węgielnego i wmurowanie aktu budowy łącznika;
 • październik:
  – wizyta dyrektorów szkół europejskich i przedstawicieli kuratoriów oświaty w ramach programu “Sokrates – Arion”;
  – uruchomienie nowej gimnazjalnej (10 stanowiskowej) pracowni informatycznej w ramach programu Ministerstwa Oświaty “Internet w każdym gimnazjum”;
 • listopad – otwarcie szkolnej siłowni, której budowę sponsorowało Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO.

2002

 • marzec – I LO im. J. Kasprowicza w Raciborzu zostaje przyjęte do Federacji Stowarzyszeń, do której należą Towarzystwo Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich;
 • kwiecień – 29 uczniów profilu dwujęzycznego zdaje w Kędzierzynie – Koźlu certyfikat DSD II;
 • maj – pierwszy rocznik, który pracuje z programem DELF, zdaje egzamin dojrzałości;
 • czerwiec, lipiec – rekrutacja do pierwszej klasy liceum ponadgimnazjalnego;
 • wrzesień – Starostwo Powiatowe w Raciborzu powierzyło, na kolejne 5 lat, pełnienie funkcji dyrektora szkoły mgr Janinie Wystub;
 • 4 października – uroczyste otwarcie nowo wybudowanego łącznika oraz wydanie niemieckojęzycznej wersji CD-ROM o szkole;
  – uruchomienie nowej licealnej (20-stanowiskowej) pracowni informatycznej oraz centrum informatycznego;
 • grudzień – wydanie pierwszego numeru magazynu kulturalnego „Ad operam!”.

2003

 • kwiecień – koncert w ramach projektu Sokrates – Comenius z udziałem młodzieży z Offenbach (Niemcy) oraz Guadix (Hiszpania);
 • sierpień – rozpoczęcie remontu – wymiana wewnętrznej sieci c.o. oraz stolarki okiennej w budynku szkoły oraz w sali gimnastycznej;
 • wrzesień – pierwszy wyjazd integracyjny klas I do Zakopanego;
  – zakończenie współpracy w ramach projektu IZOP “Młodzież i środowisko”;
  – rozpoczęcie współpracy z Politechniką Śląską.

2004

 • kwiecień – Międzynarodowe Święto Młodzieży – spotkanie uczniów i nauczycieli z Gronau, Offenbach i Nagykalló;
 • 23 kwietnia 2004 – debata młodzieży z premierem Jerzym Buzkiem;
 • 5 – 6 maja – pierwszy egzamin gimnazjalny zdają uczniowie klasy trzeciej gimnazjum dwujęzycznego;
 • maj – otrzymanie Znaku Jakości Interkl@sa;
 • wrzesień – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1;
 • 7 października – spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych Włodzimierzem Cimoszewiczem;
 • grudzień – zakończenie generalnego remontu sali gimnastycznej finansowanego przez MENiS oraz Starostwo Powiatowe.

2005

 • kwiecień – zakończenie 2. edycji programu Sokrates – Comenius –spotkanie finalne z młodzieżą i nauczycielami z Offenbach i Guadix w naszej szkole;
 • kwiecień – maj – NOWA MATURA;
 • 24 września:
  – jubileusz 60 – lecia –trzeci zjazd wszystkich roczników absolwentów;
  – wmurowanie aktu erekcyjnego i poświęcenie fundamentów łącznika pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną;
 • listopad – I Wystawa Młodych Mistrzów;
 • 17 grudnia – spotkanie młodzieży z księdzem Jerzym Szymikiem;
 • 21 grudnia – koncert „Różne twarze artysty… rzecz o Jacku Kaczmarskim”, w wykonaniu nauczycieli i uczniów.

2006

 • 21 marca – Europejski Dzień Wiosny – Spring Day in Europe 2006 (wykład etnografa Julity Ćwikły; czat z Danutą Hübner)
 • 28 marca – zmarł emerytowany nauczyciel historii prof. Benedykt Motyka;
 • 6 – 7 kwietnia – I Dni Kultury pod hasłem “Kultura regionalna w aspekcie kultury europejskiej”;
 • 27 kwietnia – wykład kierownika Katedry Teologii Moralnej, Etyki Społecznej i Duchowości Uniwersytetu Opolskiego ks. dr hab. Piotra Morcińca na temat: “Etyczne aspekty przeszczepiania narządów”;
 • 2 maja – zmarła emerytowana nauczycielka chemii prof. Krystyna Wojdała;
 • 5 czerwca – powtórne zdobycie przez szkołę srebrnego Znaku Jakości Interkl@sa na lata 2006/07 i 2007/08;
 • czerwiec-lipiec – pierwszy elektroniczny nabór uczniów do liceum;
 • lipiec – sierpień – generalny remont szkoły;
 • 13 – 23 września – ostatnia wymiana pomiędzy naszą szkołą a szkołą w Gronau;
 • 28 września – zawarcie umowy z Polskim Towarzystwem Informatycznym o popularyzację ECDL-a;
 • 30 września – I Piknik Szkolny;
 • 16 października – wyróżnienie szkoły Europejskim Znakiem Innowacyjności w zakresie nauczania języków obcych;
 • 24 października – zmarł emerytowany nauczyciel historii prof. Jerzy Pająk;
 • listopad – II Wystawa Młodych Mistrzów;
 • 4 – 17 grudnia – międzynarodowa wymiana uczniowska w ramach projektu Sokrates – Comenius, IV edycja – zakończona w 2007 r.

2007

 • 2 lutego – uzyskanie statusu certyfikowanego Laboratorium ECDL;
 • marzec -II Dni Kultury pod hasłem “Rok Josepha von Eichendorffa. Twórczość romantyczna jako element kultury europejskiej”;
 • wrzesień – nadanie imienia Josepha von Eichendorffa Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi; zjazd absolwentów klas dwujęzycznych z okazji 10 –lecia dwujęzyczności; otwarcie łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną (finansowane przez Starostwo Powiatowe i Fundację Hermann- Niermann z Düsseldorfu).
 • 15 września – II Piknik szkolny;
 • 23 listopada – nawiązanie współpracy z PWSZ w Raciborzu;
 • 12 grudnia – prezentacja i przekazanie nowego sztandaru szkoły w trakcie uroczystości z okazji Dnia Patrona;
 • 13 grudnia – III Wystawa Młodych Mistrzów;
 • 19 grudnia – wykład prof. dr hab. inż. J. Kozła z Politechniki Śląskiej na temat ochrony środowiska w Polsce.

2008

 • styczeń – zajęcie115. miejsca w kraju i 16. miejsca w województwie śląskim w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2008;
 • 31 stycznia – objęcie funkcji dyrektora ZSO nr 1 przez mgr. Wojciecha Janiczkę;
 • Luty – zmarł były nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego Jerzy Torbus;
 • 27–28 marca – III Dni Kultury pod hasłem: „Sztuka a człowiek”;
 • 31 marca – „Benedykt Motyka. In memoriam” – spotkanie uczniów, absolwentów i córek B. Motyki w 3. rocznicę śmierci profesora (aula);
 • 29 kwietnia – spotkanie z posłem parlamentu europejskiego prof. Jerzym Buzkiem;
 • czerwiec – przyznanie szkole Znaku Jakości Interklasa na lata szkolne 2008/09 i 2009/10;
 • 20 czerwca – odsłonięcie tablic pamiątkowych patronów szkół należących do ZSO nr 1: Gustawa Morcinka (Liceum dla Dorosłych) i Josepha von Eichendorffa (Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi);
 • 23 grudnia – zmarła kierownik administracyjny ZSO nr 1 Danuta Matyja.

2009

 • 17 lutego – zmarł Marian Lipa, dyrektor szkoły w latach 1966-1972;
 • 7 września – zmarła Jadwiga Mokra – emerytowana nauczycielka fizyki;
 • 26 listopada – oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, piłkę nożną.

2010

 • 16 marca – po raz pierwszy 19 uczniów trzeciej klasy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi przystąpiło do części pisemnej egzaminu DSD I Deutsches Sprachdiplom z języka niemieckiego;
 • 25 marca – wykład ks. Piotra Morcińca – profesora Uniwersytetu Opolskiego na temat: „Zwłoki na śmieci czy na cmentarz?”;
 • 25 września – 65. urodziny I LO i 150. rocznica urodzin patrona Jana Kasprowicza.

2011

 • 7 – 17 kwietnia – Jubileuszowa 20. wymiana młodzieży z Liceum Raymonda Loewy’ego w La Souterraine (Francja);
 • 24 kwietnia – spotkanie z weteranem II wojny światowej majorem Antonim Tomiczkiem;
 • czerwiec – pierwszy nabór do pierwszej klasy nowo otwartego Liceum Plastycznego (w składzie ZSO Nr 1);
 • 28 listopada – spotkanie z Łukaszem Klejnowskim – urzędnikiem Komisji Europejskiej i absolwentem naszej szkoły.

2012

 • 27 stycznia – spotkanie z Rafałem Brzoską – przedsiębiorcą (na liście 100 najbogatszych Polaków), twórcą m.in. firmy InPost, i absolwentem naszej szkoły;
 • 12 lutego – nowa witryna szkoły dostępna pod adresem: www.lo1.raciborz.com.pl;
 • 31 maja oraz 4 czerwca – spotkanie młodzieży grup DELF-owskich I Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Plastycznego z Marc Bonnetin, fotografem pochodzącym z regionu Rhône-Alpes;
 • 22 października – spotkanie młodzieży z dr. Zbigniewem Wieczorkiem, absolwentem naszej szkoły;
 • 26 października – spotkanie z Hubertem Kostką – sportowcem, mistrzem olimpijskim, trenerem piłkarskim, absolwentem naszej szkoły.

2013

 • 25 stycznia – zmarł Mikołaj Hȕtter – emerytowany nauczyciel matematyki i fizyki;
 • 25 marca – spotkanie z Janem Michałem Stuchlym – poetą i absolwentem szkoły;
 • 22 kwietnia – rozpoczęcie współpracy pomiędzy naszą szkołą a Fundacją Pensylvannia Partnership Abroad, Ltd.;
 • 10 grudnia – spotkanie z Lucie Erroelen, lektorką Wspólnoty « Walonia-Bruksela » pracującą dla sieci klas frankofońskich na Śląsku.

2014

 • styczeń – Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2014”;
 • czerwiec – I LO zakwalifikowało się do udziału w projekcie „Innowacyjny program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym”.

2015

 • styczeń – Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”;
 • 23 stycznia – pierwszy „Wieczór poetycki u Kasprowicza”, wieczory z poezją odbywają się cyklicznie raz w roku;
 • maj – pierwszy egzamin dyplomowy oraz maturalny uczniów Liceum Plastycznego, ostatni egzamin maturalny w Liceum dla Dorosłych;
 • 17 lipca – zmarł Bolesław Śnigurski – wieloletni nauczyciel matematyki, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących oraz wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu;
 • 10 października – jubileusz 70-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza połączony ze zjazdem absolwentów;
 • 18 września – spotkanie z Moniką Wanat, wydawcą strony głównej Onetu, absolwentką I LO;
 • 18 listopada – spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską; symulacja procesu karnego w raciborskim sądzie z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej oraz młodzieży I LO nagrana na płytę DVD jako materiał dydaktyczny;
 • listopad – spotkanie ze Steffenem Möllerem – aktorem, kabareciarzem i pisarzem.

2016

 • styczeń – Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2016”;
 • Szkoła zakwalifikowała się do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” priorytet 3.
 • Zbiory biblioteki szkolnej powiększyły się o 670 książek na sumę 14993,84 zł;
 • 23 lutego – zmarł Franciszek Wielocha, wieloletni emerytowany nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu;
 • 24 lutego – spotkanie z dr Joanną Stojer-Polańską, absolwentką I LO;

2017

 • styczeń – Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2017”;
 • 21 kwietnia – podpisanie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim;
 • 2 czerwca – koncert piosenek z repertuaru Marka Grechuty w RCK “Strzecha” w wykonaniu nauczycieli i uczniów;
 • 1 września – funkcję dyrektora ZSO nr 1 objęła mgr Marzena Kacprowicz;
 • wrzesień – wprowadzenie dziennika elektronicznego, rezygnacja z dzienników papierowych; w skład ZSO nr 1 w Raciborzu wchodzą następujące szkoły:
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu;
  • Liceum Plastyczne;
  • dwujęzyczne oddziały gimnazjalne przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu;
 • 8 października – podpisanie aktu o współpracy z Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej;
 • 31 października – podpisanie umowy o współpracy, w ramach edukacji dla bezpieczeństwa, ze Szpitalem Rejonowym w Raciborzu.

2018

 • 5 marca – spotkanie z Gabrielą Lenartowicz – absolwentką I LO;
 • marzec – nowa strona internetowa szkoły dostępna pod adresem:  zso1raciborz.pl;
 • 16 kwietnia – spotkanie  z Jackiem Lewickim – absolwentem I LO;
 • 27 kwietnia – spotkanie  z Michałem Knurą – absolwentem I LO;
 • 7 czerwca – koncert piosenek z repertuaru Agnieszki Osieckiej  na Zamku Piastowskim w Raciborzu w wykonaniu nauczycieli i uczniów ZSO nr 1 oraz SP 4;
 • 15 czerwca – spotkanie z europosłem Markiem Plurą – absolwentem I LO;
 • 29 czerwca – zmarł Seweryn Molenda – emerytowany nauczyciel historii, były wicedyrektor Liceum dla Pracujących;
 • 20 września – podpisanie umowy  o współpracy pomiędzy ZSO nr 1 a RCKiK w Raciborzu;
 • 24 września – zmarł ks. Piotr Figurniak – nauczyciel religii;
 • 8 października – spotkanie  z Adamem Rokoszem –  absolwentem I LO;
 • 29 października – spotkanie  z Maciejem Sokołowskim – absolwentem I LO;
 • 19 listopada – spotkanie  z Robertem Skupieniem –  absolwentem I LO.

2019

 • 30 stycznia – spotkanie   z Krzysztofem Borkowskim –  absolwentem I LO;
 • 18 lutego – podpisanie umowy o współpracy pomiędzy ZSO nr 1 a British Council w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów FCE, CAE;
 • 11 marca – uroczyste otwarcie nowych pracowni: fotografii (studio fotograficzne i ciemnia) oraz sali multimedialnej;
 • 4  marca – ogólnopolski strajk nauczycieli, który zostaje zawieszony 26 kwietnia;
 • marzec – szkoła realizuje projekt „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość” Erasmus Ka1;
 • czerwiec – ostatni  rocznik gimnazjum ukończył naukę w ZSO Nr 1;
 • maj – biblioteka szkolna zostaje przeniesiona do pomieszczenia zastępczego (sala nr 2) a następnie do sali nr 18;
 • 24 maja – wieczór autorski  Antoniego Śliwy – absolwenta I LO;
 • wrzesień – Liceum Plastyczne zmienia nazwę na Liceum Sztuk Plastycznych, a w ZSO nr 1 rozpoczyna naukę dwanaście klas pierwszych tzw. podwójny rocznik;
 • 3 października – zmarł  Piotr Libera emerytowany nauczyciel muzyki, wychowawca.

2020 – Jubileusz 75- lecia I LO

 • 21 lutego – spotkanie z Marcinem Piątkowskim byłym uczniem I LO;
 • 28 lutego – spotkanie  z Anną Kobierską-Mróz absolwentką I LO;
 • 12 marca – w związku z epidemią koronawirusa  zawieszenie zajęć a następnie rozpoczęcie nauki zdalnej;
 • 18 września – spotkanie  z Fabianem Cieślikiem absolwentem I LO;
 • 14 października – zmarł Wiesław Grąziowski – były nauczyciel plastyki;
 • 21 listopada – zmarł Stanisław Janiczko – były nauczyciel języka łacińskiego;
 • 24 grudnia – zmarł Józef Oratur – emerytowany nauczyciel języka angielskiego.