INTERREG

Otwarty ogród – zielona oaza nauki, sztuki i relaksu

Otevřená zahrada - zelená oáza setkání, vědy, umění a relaxace

OPIS PROJEKTU

Projekt „Otwarty ogród – zielona oaza nauki, sztuki i relaksu/ Otevřená zahrada – zelená oáza setkání, vědy, umění a relaxace” jest pierwszym projektem ZSO nr 1 w Raciborzu realizowanym w programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Partner projektu: Střední škola průmyslová a umělecká w Opawie.

Projekt podjął próbę rozwiązania kilku kwestii ważnych kwestii w obu placówkach transgranicznych:

  1. wyjście z ekskluzji społecznej wywołanej postpandemicznym zanikiem normalnych, rzeczywistych kontaktów w społecznościach szkolnych, ponowne odbudowywanie relacji rówieśniczych, wzmacnianie kompetencji językowych, społecznych i kulturowych wśród ludzi wchodzących na rynek pracy,
  2. rozszerzenie sieci placówek partnerskich szkół po obu stronach granicy w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy bliskimi sobie krajami w celu poznania się, odrzucenia myślenia stereotypowego, wspólnego wykorzystywania własnych potencjałów oraz poszukiwania rozwiązań w sferze w edukacyjno-wychowawczej.
  1. wydobycie i wykorzystanie potencjału przestrzennego wnioskodawcy projektu – Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – poprzez ponowne zagospodarowanie i rewitalizację ogrodu szkolnego w celu stworzenia przestrzeni, z jednej strony bezpiecznej, z drugiej – umożlwiającej realizację zajęć i warsztatów w kontakcie z naturą.

  2. wzajemna nauka i wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą i uczniami z Polski i Czech, w szczególności w zakresie języków obcych, pierwszej pomocy przedmedycznej, malarstwa, fotografii, ceramiki oraz warsztatów obróbki materiałów, tj. drewna, papieru i tkaniny.

Projekt był realizowany pomiędzy 01.01.2022 r. a 03.12.2022 r. i obejmował:

Lp.

Działanie

Planowany termin/miejsce

Ilość uczestników

1

Przygotowanie i realizacja prac rewitalizacyjnych w ogrodzie ZSO nr 1 w Raciborzu

Racibórz

1.01 – 16.06.2022

——————

2

Ogrody nauki: warsztaty integracyjne oraz z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Racibórz

16.06.-30.09.2022

PL – 24 uczniów

CZ – 24 uczniów

3

Ogrody sztuki: warsztaty artystyczne z malarstwa akwarelowego i akrylowego, fotografii i ceramiki/rzeźby

Racibórz

1-30.09.2022

PL – 24 uczniów

CZ – 24 uczniów

4

Warsztaty: przygotowanie oraz realizacja gier i zabawek

Opawa

1.09-31.10.2022

PL – 24 uczniów

CZ – 12 uczniów

5

Konferencja podsumowująca projekt

Racibórz

1.10-31.12.2022

Przedstawiciele organu prowadzącego i władz oświatowych, Euroregionu Silesia, reprezentanci grup projektowych z Polski i Czech

Projekt o wartości 34957,98 euro jest sfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa “Przekraczamy granice” przy wsparciu Powiatu Raciborskiego.

Wybierz kategorię