Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Terminy dodatkowych dni wolnych zostaną podane do końca września 2024 r.

 

Wybierz kategorię

Nasze archiwalne artykułu