Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Na podstawie § 5 pkt 1-2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm. ) oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalam w ZSO Nr 1 w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w następujących terminach :

–      02 listopada 2023 r.

–      03 listopada 2023 r.

–      02 maja 2024 r.

–      07 maja 2024 r. (pisemny egzamin maturalny z języka polskiego pp)

–      08 maja 2024 r. (pisemny egzamin maturalny z matematyk pp)

–      09 maja 2024 r. (pisemny egzamin maturalny z angielskiego pp)

–      13 maja 2024 r. (pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego pr)

–      31 maja 2024 r.

–      20 czerwca 2024 r.

Jednocześnie informuję, że w tych dniach dla uczniów organizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Marzena Kacprowicz
Dyrektor ZSO nr 1

 

Wybierz kategorię