FERS

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027) prowadzi projekty wspierające m.in. szkolenia kadry kształcenia zawodowego, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej znajdującej się w niekorzystnej sytuacji (tzw. osób o mniejszych szansach), a także rozwój współpracy i koordynacji na szczeblu krajowym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie.

Wybierz kategorię

Nasze archiwalne artykułu