Terminarz konferencji RP ZSO nr 1 w Raciborzu

Terminarz konferencji RP ZSO nr 1 w Raciborzu

w roku szkolnym 2023/2024

Data

Tematyka

21.08.2023

Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego

31.08.2023

Konferencja rozpoczynająca nowy rok szkolny 2023/24

11.09.2023

Zatwierdzenie planu nadzoru i planu finansowego szkoły

16.10.2023

Analiza wyników egzaminów maturalnych oraz wykorzystanie ich do poprawy jakości pracy szkoły

20.11.2023

Konferencja szkoleniowa

18.12.2023

Analiza wyników nauczania, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i/lub nieklasyfikowaniem

15.01.2024

Konferencja klasyfikacyjna

22.01.2024

Podsumowanie pierwszego półrocza

25.03.2024

Analiza wyników nauczania w szkole.

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i/lub nieklasyfikowaniem w klasach programowo najwyższych

15.04.2024

Konferencja klasyfikacyjna LSP

22.04.2024

Konferencja klasyfikacyjna LO i końcowa LSP, szkolenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego

27.05.2024

Analiza wyników nauczania, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i/lub nieklasyfikowaniem

17.06.2024

Konferencja klasyfikacyjna

20.06.2024

Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2023/2024

Termin konferencji może ulec zmianie.

Wybierz kategorię