Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
I Liceum 
Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Raciborzu

Szanowni Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Plastycznego!

W naszej szkole od wielu już lat działa Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO, które wspiera działania szkoły, ale przede wszystkim troszczy się o podtrzymywanie tradycji i historii „KASPROWICZA”.

Z inicjatywy stowarzyszenia losy wielu Absolwentów są kronikarsko upamiętniane, a wielu Absolwentów niejednokrotnie korzysta z gościnnych progów naszej szkoły, przychodzi tu na prelekcje – spotkania z uczniami, aby promować swoje osiągnięcia zawodowe czy artystyczne.

Zachęcamy wszystkich absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 do zapisanie się do stowarzyszenia – deklaracja do pobrania.

Siedziba Stowarzyszenia:

ul. Jana Kasprowicza 11
47 – 400 Racibórz

Można wpłacać składki na :

Kraj : 13 1050 1328 1000 0022 1887 4499

Zagranica : IBAN PL 13 1050 1328 1000 0022 1887 4499

KOMUNIKATY

Dzielił się chętnie bogactwem swego ducha oraz intelektu na wiele sposobów.”
ks. bp Jan Kopiec 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. bp. dr. Gerarda Kusza, biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej i wieloletniego wykładowcy Wydziału Teologicznego w Opolu, absolwenta naszego liceum.

Msza żałobna i ceremonia pogrzebowa odbyły się 20 marca 2021 r.

Biogram ks. bp. Gerarda Kusza

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/zmarl-biskup-gerard-kusz

Uroczystości pogrzebowe

https://gliwice.naszemiasto.pl/pogrzeb-biskupa-gerarda-kusza-w-gliwickiej-katedrze/ar/c1-8192445

https://gliwice.gosc.pl/doc/6780834.Sp-biskup-Gerard-Kusz-spoczal-w-swojej-rodzinnej-parafii-w

Walne Zebranie Sprawozdawcze - 16 kwietnia 2018 r.
Archiwa