Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Chodzi mi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”

Juliusz Słowacki

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji klasy 2J oraz 2HB wzięły udział w rozgrywkach sprawdzających poprawne posługiwanie się językiem polskim. Warsztaty rozpoczęły się od rozgrzewki w postaci “bieganego dyktanda”. Reprezentanci drużyn musieli przeczytać tekst, zapamiętać jak najwięcej treści, wrócić do swojej grupy i wspólnie, poprawnie zapisać dyktando. W tym zadaniu liczyła się znajomość ortografii, dobra pamięć i sprawność fizyczna. Kolejna konkurencja sprawdzała znajomość polskich przysłów. Drużyny miały 5 minut na rozwiązanie krzyżówki, którą tworzyło 21 przysłów. Były także łamańce językowe, jednak “wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował werewolwerowanego rewolwerowca” tym razem nikogo nie wyeliminował z gry. Zajęcia umożliwiły także uczniom wcielenie się w rolę nauczyciela. Zadanie “byki i byczki, czyli uważaj jak mówisz i piszesz” polegało na poprawieniu najczęściej popełnianych błędów w zdaniach. Ostatnia konkurencja zmusiła grupy do twórczego myślenia, ponieważ z jednego wyrazu, którym było słowo Konstantynopol, musiały utworzyć jak najwięcej nowych wyrazów.

Językiem polskim można się bawić na wiele sposobów. Najważniejsze, aby używać go poprawnie i w pełni świadomie, czego dziś dowiedli uczestnicy zajęć.

Anna Rozłucka-Jankowska
Joanna Gizowska-Kurek
Wybierz kategorię

%d bloggers like this: