Fundusz Wyszehradzki – projekt “Miasto nad rzeką”

 

Projekt “Miasto nad rzeką” (City on the River) jest realizowany wraz z budapesztańskim Gimnazjum Blanka Teleki.

W projekcie chcielibyśmy zwrócić uwagę na rolę rzeki, w Raciborzu – Odry, w Budapeszcie – Dunaju, w procesie kształtowania i rozwoju miast jako miejsca, w którym na co dzień mieszkamy, uczymy się, pracujemy, żyjemy. Rzeka stanie się inspiracją do międzynarodowych działań ekologicznych, etnograficznych, rekreacyjnych i kulturowych. Projekt będzie realizowany w języku angielskim.

W projekcie zaplanowano 2 mobilności uczniów i nauczycieli w okresie 15.05-15.11.2023 r.:

  • mobilność polskiej grupy 10 uczniów i 3 nauczycieli na Węgry w dniach 4-8.09.2023 r.
  • mobilność węgierskiej grupy 10 uczniów i 3 nauczycieli do Polski w dniach 18 – 22.09.2023 r.

Koordynatorem projektu jest Pani Małgorzata Sokołowska.

Projekt o wartości 10 000 euro zostanie sfinansowany z środków Funduszu Wyszehradzkiego V-4 Gen Mini Grants przy współudziale Powiatu Raciborskiego

The “City on the River” project is being implemented in collaboration with the Blanka Teleki Gimnasium in Budapest. In this project, we would like to draw attention to the important role of rivers, the Odra in Racibórz and the Danube in Budapest, in the process of shaping and developing cities as the places where we live, learn, work, and exist on a daily basis. The river will become an inspiration for international ecological, ethnographic, recreational, and cultural activities. The project will be conducted in English.

The project includes 2 mobilities of students and teachers scheduled between 15th May and 15th November 2023:

  1. Mobility of a Polish group consisting of 10 students and 3 teachers to Hungary from 4th to 8th September 2023.
  2. Mobility of a Hungarian group consisting of 10 students and 3 teachers to Poland from 18th to 22nd September 2023.

The project coordinator is Mrs. Małgorzata Sokołowska.The project, worth 10,000 euros, will be financed from the funds of the Visegrad Fund V-4 Gen Mini Grants with the co-participation of the Racibórz District.

 

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 10-19.05.2023 r. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o złożenie wymaganych dokumentów do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie 19.05.2023 r. oraz przesłanie zadania rekrutacyjnego przez Google Classroom, po uprzednim przyłączeniu się  do zajęć “Miasto nad rzeką” za pomocą kodu 7erm5ez.

The recruitment for the project will take place from 10th to 19th May 2023. Individuals interested in participating are requested to submit the required documents to the school secretary’s office by the deadline of 19th May 2023 and send the recruitment task via Google Classroom after joining the “City on the River” class using the code 7erm5ez.

Regulamin rekrutacji

"Miasto nad rzeką" w drugiej odsłonie/ The second installment of the "City on the River" project

W dniach 18-22.09.2023 r. miała miejsce druga z mobilności w projekcie "Miasto nad rzeką". Tym…

Read More

Czas na Węgry - nowy projekt edukacyjny już w maju!

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły po raz kolejny będą mieli okazję wziąć udział…

Read More
Wybierz kategorię