Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

  • Rozpoczęcie roku szkolnego – 04.09.2023
  • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2023 – 31.12.2023
  • Konferencja klasyfikacyjna śródroczna – 15.01.2024
  • Koniec I okresu – 21.01.2024
  • Ferie zimowe – 29.01.2024 – 11.02.2024
  • Wiosenna przerwa świąteczna – 28.03.2024 – 02.04.2024
  • Egzamin dyplomowy w LSP – 17 – 18.04.2024
  • Pożegnanie klas maturalnych – 26.04.2024
  • Egzaminy maturalne – 07.05.2024 – 24.05.2024
  • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21.06.2024

 

 

Wybierz kategorię