Kasprowiczowski Znak Pamięci

Chociaż odeszli, są z nami.
Chociaż odeszli, my jesteśmy z nimi.

Początek listopada jest czasem, który przeżywamy szczególnie głęboko. To okres, w którym częściej niż zwykle, wspominamy zmarłych.

Szkoła stara się pamiętać o tych, którzy na zawsze odeszli z naszego grona.

W przededniu Wszystkich Świętych uczniowie odwiedzili miejsca, gdzie spoczywają nauczyciele. Ci, którzy na przestrzeni lat współtworzyli piękną tożsamość liceum Kasprowicza.

Młodzież zapaliła symboliczne lampki na grobach nieobecnych, składając ich pamięci należny hołd szczerego żalu. Tym czytelnym znakiem wyraziła wdzięczną pamięć, przekazując potrzebę troski o wspomnienia – trwałe i niezniszczalne – innym.

Archiwa
%d bloggers like this: