Bom dia Valongo!

W dniach 6-8 maja 2024 r. panie Anna Rozłucka-Jankowska oraz Katarzyna Kwiotek-Ostapowicz, nauczycielki naszej szkoły, wzięły udział w mobilności do Agrupamento de Escolas de Valongo w Portugalii w ramach projektu „Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej”. Wizytę studyjną połączoną z obserwacją pracy zrealizowano w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Pobyt w formule job shadowing w zespole szkół w Valongo, miasteczku niedaleko Porto, był niezwykle cennym doświadczeniem. Życzliwe przyjęcie, bardzo dobra organizacja pobytu dzięki koordynatorowi przedsięwzięcia – pani Ligii Martins, a także serdeczność ze strony portugalskiej młodzieży spowodowały, że wizyta zdecydowanie wykroczyła poza ramy zaplanowanego poznania systemu edukacji w Portugalii, ale stała się ubogacającą obie strony platformą wymiany doświadczeń. Oprócz aktywności szkolnych, obserwacji lekcji, spotkań z młodzieżą, która z zaangażowaniem opowiadała o Portugalii – jej historii, kulturze, codzienności, a także z kadrą nauczycielską i szkolną psycholog, która przedstawiła UBUNTU – ciekawy projekt o charakterze społecznym, mobilność objęła także zwiedzanie historycznego centrum Porto, po którym oprowadzali nas uczniowie z klas o profilu turystycznym, wizyty w Bibliotece Publicznej w Valongo oraz muzeum Oficina da Regueifa e do Biscoito de Valongo, połączonej z warsztatami, jak i uroczystą kolację, którą przygotowali pod nadzorem nauczycieli zawodu uczniowie klas o profilu restauracyjnym. Pobyt w szkole goszczącej pozwolił nam zobaczyć z bliska i docenić aktywne formy włączania i angażowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w program naszej wizyty studyjnej oraz docenić wysoki poziom kompetencji językowych zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej Valongo.

Nie można na koniec nie wspomnieć o dwóch niespodziankach, które ubogaciły pobyt w Portugalii. Pierwszą z nich była możliwość wzięcia udziału w licznych wydarzeniach w ramach niezwykle barwnych i oryginalnych juwenaliów, które na początku maja odbywały się w Porto, będącym ważnym ośrodkiem uniwersyteckim. Druga z kolei to wymiana doświadczeń nie tylko z portugalską kadrą nauczycielską, a także z goszczącą w tym samym czasie w Valongo grupą nauczycieli z Hiszpanii, które być może zaowocują w przyszłości dalszą współpracą projektową.

Obrigada Valongo!

Katarzyna Kwiotek-Ostapowicz
Anna Rozłucka-Jankowska
Wybierz kategorię

%d bloggers like this: