DWIE WYSTAWY W BIELSKIM BWA

W ogólnopolskim kalendarzu artystycznym swoją ugruntowaną pozycję mają dwie imprezy, które od lat odbywają się cyklicznie w Bielsku-Białej a ich efekty prezentowane są w Galerii BWA – BIENNALE MALARSTWA „BIELSKA JESIEŃ” i 16. OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE RYSUNKU I MALARSTWA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH PLASTYCZNYCH.

To drugie wydarzenie artystyczne organizowane jest przez Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej. Aktualnie w bielskiej Galerii BWA prezentowane są pokonkursowe efekty twórczości wyróżnionych i nagrodzonych uczniów, wśród których znalazła się również uczennica naszego Liceum Sztuk Plastycznych w ZSO nr 1 w RaciborzuDARIA WYGLENDA. Wyróżniona praca została wykonana pod kierunkiem mgr. Sebastiana Huczyńskiego. Komisja w składzie: prof. dr hab. Sławomir Brzoska (UA w Poznaniu), dr hab. Witold Stelmachniewicz, (prof. ASP, dziekan Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie), prof. Maria Targońska (ASP w Gdańsku) i prof. Jacek Rykała (ASO w Katowicach) do wystawy zakwalifikowała 100 spośród 578 prac. Zdecydowana większość rysunków i prac malarskich nadesłanych na konkurs z 39 średnich szkół plastycznych prezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny pod każdym względem. Na wystawie przeważają prace studyjne, stanowiące podstawowy element nauczania na tym poziomie plastycznej edukacji. Rysunki postaci w tradycyjnych pozach świadczą o tym, jak duże znaczenie nadal ma studiowanie akademickiej kompozycji oraz anatomii. W pracach malarskich występują szersze wątki artystyczne, co wskazuje – zdaniem Komisji – na wyższy poziom malarstwa. Prezentowane na wystawie dzieła młodych mistrzów – oprócz walorów typowo plastycznych – cechuje duża wrażliwość, co świadczy o dojrzałości autorów.

Bielska Galeria BWA zaprasza również do zwiedzania twórczości autorstwa artystów uczących w szkołach sztuk plastycznych w ramach Ogólnopolskiej Wystawy Prac Nauczycieli Przedmiotów Artystycznych Średnich Szkół Plastycznych „Artefakty”. Ekspozycja składa się z małych form, reprezentujących różnorodne dyscypliny sztuki, wykonanych przez ponad 100 nauczycieli ze szkół plastycznych w całej Polsce. Na tej wystawie swoje prace fotograficzne prezentuje dr Gabriela Habrom-Rokosz.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: