„Kasprowicz” już wkrótce wzbogaci się o Zieloną Pracownię!

Wśród tegorocznych zwycięzców konkursu „Zielona Pracownia 2023” znalazł się „Kasprowicz”. Aby otrzymać tytuł laureata szkoła musiała pokonać dwa etapy. W pierwszym – przejść selekcję najciekawszych projektów, w drugim – zainteresować jury pomysłem jego realizacji. W sumie pozyskano 60 tys. zł.

W poniedziałek 5 czerwca, na Zamku Ogrodzieńskim w Podzamczu, odbyła się uroczysta gala finalizująca dziewiątą edycję konkursu „Zielona Pracownia’2023” zorganizowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

                 W plenerowej uroczystości, podczas której nastąpiło wręczenie symbolicznych dyplomów, potwierdzających dofinansowanie zwycięskich projektów,wzięło udział blisko 1000 osób. Wśród nich obecni byli -Tomasz Bednarek ( prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Katowicach), Urszula Bauer (Śląski Kurator Oświaty), przedstawiciele władz samorządowych, a także parlamentarzyści, m.in.: Izabela Kloc, Ewa Gawęda, Ewa Malik i Bożena Borys-Szopa. Organ prowadzący naszą placówkę reprezentowały panie Ewa Bohr-Cyfka (kierownik Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu) i Beata Janowicz (zastępca kierownika  Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego), a z ramienia szkoły w wydarzeniu uczestniczyła pani wicedyrektor Grażyna Strózik wraz z uczniami oraz nauczycielami, Urszulą Majewską i Elwirą Sekułą (autorkami projektu).

Uroczysta gala została połączona z piknikiem ekologicznym i zadaniami konkursowymi. Nie zabrakło dobrej muzyki i degustacji potraw. Nie mniejszą atrakcją okazało się zwiedzanie ruin zamku wzniesionego za czasów Kazimierza Wielkiego.

Dzięki pozyskanej nagrodzie, w przestrzeni naszej szkoły pojawi się nowoczesna, pod względem dydaktycznym, multimedialnym i badawczym, pracownia przyrodnicza. Już wkrótce dotychczasowe pomieszczenie zostanie poddane gruntownej rewitalizacji, stając się miejscem organizacji zajęć, które pozostaną na styku standardowych ścieżek przedmiotowych z biologii, chemii, fizyki i geografii.

Postrzegając dobrą edukację jako przestrzeń intelektualnego poszukiwania, „Kasprowicz” zaangażował się w konkurs „Zielona Pracownia 2023”, którego założenia korespondują z ideą szkoły – kulturą jakości kształcenia. To ważne, by włączać uczniów w przedsięwzięcia (edukacyjne, sportowe, kulturalne czy społeczne), które współbrzmią z ich potrzebami, są bliskie ich indywidualnym preferencjom i zdolnościom. Szkoła pozwala, pielęgnując szerokie (poza)szkolne zainteresowania, by każdy z nich, niezależnie od dokonanego wyboru profilu kształcenia (matematycznego, medycznego, językowego, biznesowego, biologicznego czy humanistycznego), mógł wyzwolić tkwiące w nim pasje. Równocześnie odkryć te nowe. Tutaj młodzi ludzie tworzą coś trwałego i mocnego – świat myśli
i sprawstwa, który daje im pewność, że wszystko czego potrzebują, by zrobić krok naprzód, noszą
w sobie.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: