Walne zgromadzenie Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO

Szanowni Państwo – Absolwenci i Przyjaciele I LO w Raciborzu!

Ten charakterystyczny, czerwony budynek przy ulicy Kasprowicza 11 – to SZKOŁA, którą kojarzy niemal każdy raciborzanin. Już od 78 lat istnienia ILO zdążyło zapracować sobie na bardzo dobrą opinię w środowisku. Bogata historia, tradycja, wspaniali pedagodzy Pierwszego Liceum – to wartości, które na przestrzeni tych lat urzekły niejednego ucznia czy absolwenta. Szkołę ukończyło wielu znakomitych ludzi, którzy znaleźli swoje miejsce w Polsce i poza jej granicami, przynosząc dumę, sławiąc imię oraz podnosząc prestiż ILO. Popularny „Kasprowicz” wiąże się niezmiennie z dobrą marką w naszym mieście, powiecie i – mamy nadzieję – zatacza jeszcze szersze kręgi… Funkcjonuje tu także Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza – to właśnie istnieniu tej instytucji, pragniemy poświęci kilka słów.

Osoby pracujące w stowarzyszeniu starają się śledzić losy absolwentów, promować ich działania, także zabiegać o wsparcie bieżącej pracy szkoły. Ostatnio jednak, nie tylko za sprawą pandemii, znacząco przygasła aktywność stowarzyszenia. Przede wszystkim odeszła wyjątkowa osoba – pani Adela Nowak, wieloletni sekretarz Zarządu SAiPILO. Bardzo trudno będzie zastąpić Panią Adę, która z takim zaangażowaniem i skrupulatnością prowadziła zapisy, ale działamy dalej. Z funkcją Prezesa Zarządu SAiPILO pożegnała się także pani Grażyna Kowalska wyjątkowo oddana stowarzyszeniu. Obiecała jednak swoją wiedzą i pomocą w dalszym ciągu wspierać różne przedsięwzięcia stowarzyszenia.

Nowy Zarząd, chcąc realizować rozmaite akcje, przedsięwzięcia, potrzebuje innych aktywnych ludzi, ale oczywiście potrzebuje też pieniędzy. Roczna składka na działalność stowarzyszenia to zaledwie 30 zł, a dla studentów, osób uczących się, to 15 zł. Byłoby wspaniale, gdyby sympatycy „Kasprowicza” zasilili nasze konto:

Kraj : 13 1050 1328 1000 0022 1887 4499

Zagranica : IBAN PL 13 1050 1328 1000 0022 1887 4499

Do stowarzyszenia mogą należeć wszyscy absolwenci ZSO nr 1 oraz osoby, dla których wartości szkoły są bliskie. Wystarczy wypełnić DEKLARACJĘ

Zapraszamy do naszego grona! Razem możemy zrobić wielkie rzeczy: pomóc utalentowanym uczniom realizować swoje marzenia, ale także upamiętniać tych, którzy są z „Kasprowiczem” związani. Wspólnie twórzmy historię I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu!

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: