Kontynuacja współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim

Nauka mówi więcej – porządkujmy wiedzę o krajobrazie

Dzień Geografa, obchodzony 23 kwietnia, był doskonałą okazją dla uczniów klas trzecich, dla których geografia jest przedmiotem wiodącym, aby ponownie skorzystać z zajęć laboratoryjnych i praktycznych przygotowanych przez nauczycieli akademickich z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ (IGiGP). Poprowadzone naprzemiennie dla dwóch grup, zarówno w murach uczelni, jak i na uniwersyteckim kampusie, stały się dla młodzieży cennym źródłem wiedzy i zrozumienia.

Przed samymi zajęciami odbyło się spotkanie z przedstawicielką Działu Rekrutacji na Studia, panią Anną Strzelec, która zapoznała młodzież z procedurami procesu rekrutacyjnego. Przyjazna atmosfera tego spotkania sprzyjała pozaformalnej rozmowie, skupionej na wyborze studiów, ich specyfice, kulturze życia akademickiego oraz różnorodnych możliwościach rozwoju, takich jak zaangażowanie w koła naukowe czy projekty badawcze.

Podczas warsztatów Krajobraz. Patrzeć, aby widzieć, uczniowie usłyszeli o różnorodnych sposobach interpretacji krajobrazów oraz odsłaniania ukrytych w nich znaczeń. Nauczyli się definiować krajobraz nie tylko przez pryzmat ludzkiego spojrzenia, koncentrującego się na konotacjach przyrodniczych, lecz również jako rezultat związku człowieka z danym miejscem. Uzupełniając ten opis o codzienny obraz, oglądany każdego dnia, często (nie)doceniany i (nie)zauważany.

Gra terenowa przyniosła młodzieży wiele praktycznych umiejętności, zwłaszcza w zakresie orientacji przestrzennej w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jego otoczeniu. Odkrywanie przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek zawartych w karcie pracy, w połączeniu z doskonałym kontaktem rówieśniczym, pełnym entuzjazmu i pozytywnych emocji, obfitowało w  wiele geograficznych wrażeń.

Zrealizowane zajęcia, przypominały bardziej inspirujące spotkania rozwoju talentów niż zwykłe lekcje. Był to dla uczniów zupełnie inny styl działania i odmienny, specjalistyczny język. Dr Grzegorz Smutek dr Katarzyna Rotter-Jarzębińska przekazywali informacje dotyczące realizowanych zajęć w sposób zrozumiały dla osób spoza kręgu nauki, włączając je do ogólnego dyskursu szkolnego.

Doskonałe przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne prowadzących, interaktywna forma zajęć, umożliwiająca młodzieży aktywne uczestnictwo, oraz możliwość zetknięcia się z klimatem naukowym uniwersytetu, to bez wątpienia kluczowe atuty spotkań akademickich, szczególnie doceniane przez uczniów.

Należy mieć nadzieję, że uniwersyteckie spotkanie trzecioklasistów pomoże im dookreślić swoje preferencje zawodowe. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że nadchodzący rok będzie wymagał od nich podjęcia właściwej decyzji dotyczącej dalszej ścieżki kształcenia. To czas, w którym stopniowo będą przejmować odpowiedzialność za własne wybory, za siebie samych oraz za szeroko rozumiany rozwój.

U. Majewska

Fotorelacja z krakowskiego wydarzenia (autor: Radosław Jakubus): https://photos.app.goo.gl/XF8i8mouhDZSk7xt7

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: