AD OPERAM!

Począwszy od 21 listopada 2016 r. na stronie szkoły w zakładce Ad operam! (z łac. do dzieła!) publikowane będą prace artystyczne, np. literackie, plastyczne, fotograficzne, filmowe uczniów (i nauczycieli) szkół wchodzących w skład ZSO Nr 1 w Raciborzu.

Tytuł zakładki nawiązuje do kolorowego czasopisma, które wychodziło w naszej szkole w latach 2002 – 2011.

Zachęcamy wszystkich do publikowania oryginalnych utworów literackich (np. wierszy, prozy, utworów na scenę, reportaży), muzycznych i/lub filmowych (np. prawykonań i wykonań utworów muzycznych, nagrań recytacji, inscenizacji, skeczów kabaretowych, tańców, felietonów filmowych) oraz szeroko rozumianych prac plastycznych (np. z zakresu fotografii artystycznej, grafiki czy malarstwa).

Do ich opublikowania wystarczy ustna rekomendacja Waszego polonisty lub nauczyciela przedmiotu artystycznego.

Zgłoszenia przyjmuje B. Jankowska codziennie w godzinach swojej pracy lub pod adresem [email protected]

Zapraszamy!

Archiwa
%d bloggers like this: