Adam Kandora finalistą

Obrazy newsów: adam_kwiecien_2016.jpg Z przyjemnością zawiadamiamy, że nasze Liceum Plastyczne świńęci kolejne sukcesy! Uczeń klasy 3 LP, Adam Kandora, zdobył tytuł finalisty III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Historii Sztuki „Sztuka cenniejsza niż złoto”, który miał miejsce w Warszawie. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.
Obrazy newsów: adam_kwiecien_2016.jpg Z przyjemnością zawiadamiamy, że nasze Liceum Plastyczneświńęci kolejne sukcesy! Uczeń klasy 3 LP, Adam Kandora, zdobyłtytuł finalisty III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Historii Sztuki „Sztuka cenniejsza niż złoto”, który miał miejsce w Warszawie.

Obrazy newsów: adam_kandora.jpgTegoroczna edycja poświńęcona była twórczości znakomitego polskiego malarza okresu Młodej Polski, Władysława Podkowińskiego. Podtytuł konkursu – „Po prostu Szał! Władysław Podkowiński”, nawiązywał nie tylko do najbardziej znanego obrazu artysty pt. „Szał uniesień”, ale także upamińętniał 150-rocznicńę Jego urodzin, która mija w tym roku.

Zawody składały sińę z trzech czńęści. Pierwsza polegała na napisaniu eseju pt. „Reporter, nowator i wizjoner, czyli rzecz o twórczości Władysława Podkowińskiego”. Dzińęki temu, że Adam uczy sińę w klasie zarówno z rozszerzoną historią sztuki, jak i jńęzykiem polskim, poznając dzieje literatury i zawiłości jńęzykowych pod czujnym okiem polonisty, pana doktora Janusza Nowaka, esej nie okazał sińę zadaniem tak trudnym jak mogłoby sińę początkowo wydawaæ. Druga czńęśæ odbyła sińę w formie konkursu wiedzy na temat życia i twórczości Władysława Podkowińskiego oraz epoki, w której żył. Istotą trzeciej czńęści była prezentacja i konfrontacja dwóch wybranych przez siebie obrazów: jednego autorstwa Władysława Podkowińskiego, drugiego – obrazu dowolnego artysty. Adam do trzeciej czńęści egzaminu wybrał „Widok ulicy Nowy świat w Warszawie w dzień letni” Podkowińskiego, który zestawił z „Bulwarem Kapucynów”, francuskiego impresjonisty Claude’a Moneta. Uczeń, ubrany w elegancki frak, wcielił sińę w rolńę Józefa Pankiewicza, przyjaciela Podkowińskiego, który wspominał ich wspólny pobyt w Paryżu, urzeczenie impresjonizmem, a także Warszawńę końca XIX wieku.

Uroczysty finał konkursu odbył sińę w Muzeum Narodowym w Warszawie 27 kwietnia 2016 r. Organizatorzy to: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Stowarzyszenie Smocza. Warto podkreśliæ, że dwa lata temu wyróżnienie w tym samym konkursie, w edycji poświńęconej twórczości Józefa Chełmońskiego, osiągnńęła również uczennica raciborskiego Liceum Plastycznego – tegoroczna zdobywczyni tytułu finalisty z wyróżnieniem w Olimpiadzie Artystycznej z Historii Sztuki, Jolanta Lamla. Opiekunem Adama Kandory, a także Joli, była pani Katarzyna Kwiotek, nauczyciel historii sztuki w Liceum Plastycznym. Podczas pobytu w Warszawie, pomińędzy kolejnymi etapami konkursu, Adam miał także okazjńę zwiedziæ Muzeum Narodowe, uczestniczyæ w wykładzie na temat polskiego malarstwa XIX wieku, a także zobaczyæ miejsca, związane z życiem Władysława Podkowińskiego.

Obrazy newsów: adam_kwiecien_2016_dyplom.jpg

Obrazy newsów: adam_kwiecien_2016_uznanie.jpg

Archiwa
%d bloggers like this: