Apel Rady Rodziców

Obrazy newsów: apel_rodzicow.png

SZANOWNI RODZICE,
Uprzejmie Państwa informujemy, że Zarząd Rady Rodziców przy ZSO nr 1 ustalił kwotńę składki na rzecz Szkoły w roku szkolnym 2016/2017 w niezmienionej wysokości – 100 zł. Składkńę można wpłacaæ w całości lub w czńęści na podane konto:

Rada Rodziców przy ZSO nr 1  Bank Spółdzielczy w Raciborzu 82 8475 0006 3001 0012 8209 0001
W tytule wpłaty prosimy podaæ imińę, nazwisko oraz klasńę Waszego dziecka.

Przypominamy że Nauczyciele lub Wychowawcy klas nie przyjmują pienińędzy bezpośrednio od Was lub od Waszych dzieci. W rozwinińęciu newsa cd. informacji.

Serdecznie dzińękujemy za Wasze wsparcie!

Obrazy newsów: apel_rodzicow.png

SZANOWNI RODZICE,
Uprzejmie Państwa informujemy, że Zarząd Rady Rodziców przy ZSO nr 1 ustalił kwotńę składki na rzecz Szkoły w roku szkolnym 2016/2017 w niezmienionej wysokości – 100 zł. Składkńę można wpłacaæ w całości lub w czńęści na podane konto:

Rada Rodziców przy ZSO nr 1  Bank Spółdzielczy w Raciborzu 82 8475 0006 3001 0012 8209 0001
W tytule wpłaty prosimy podaæ imińę, nazwisko oraz klasńę Waszego dziecka.

Przypominamy że Nauczyciele lub Wychowawcy klas nie przyjmują pienińędzy bezpośrednio od Was lub od Waszych dzieci. 

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone mińędzy innymi na:

  • wyróżnienia bonami finansowymi uczniów bardzo dobrze uczących  sińę oraz uczniów w inny sposób zaangażowanych  w promowanie naszej Szkoły,
  • wsparcie uczniów znajdujących sińę w szczególnie trudnej sytuacji losowej,
  • zakup sprzńętu dydaktycznego i pomocy naukowych na potrzeby Naszej Szkoły,
  • opłaty związane z wyjazdem Naszych uczniów na konkursy, olimpiady itp.

Każda wpłata bńędzie mile widziana.

Serdecznie dzińękujemy za Wasze wsparcie!

Archiwa
%d bloggers like this: