Finał akcji Szlachetna Paczka

UDAŁO SIĘ!!!

Najpierw niepewność, czy na pewno sprostamy zadaniu, potem kilkutygodniowa akcja i mobilizacja sił, następnie wielkie pakowanie, by 11 grudnia paczki z darami zebranymi przez społeczność ZSO nr 1 trafiły do pani Jolanty.

To dzięki Wam i Waszym dobrym sercom kolejna potrzebująca osoba w ramach akcji Szlachetna Paczka została obdarowana. W tej akcji ważne jest nie tylko to, co przekazywane jest w formie materialnej, czyli wszystkie produkty i sprzęty, które są tak bardzo potrzebne i które tak licznie zgromadziliśmy, równie ważny jest element niematerialny – to dzięki takim akcjom i darczyńcom osoby obdarowane odzyskują wiarę w ludzi i w to, że trudnych sytuacjach mogą liczyć na wsparcie i pomoc innych.

11 grudnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami spotkali się z p. Jolantą, by przekazać dary. To było bardzo wzruszające spotkanie dla obu stron. Pani Jolanta nie kryjąc łez szczęścia, przekazała dla całej społeczności ZSO nr 1 wielkie podziękowania i życzenia świąteczne.

Samorząd Uczniowski również bardzo serdecznie dziękuje wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy tak chętnie wspierali akcję i zaangażowali się w działania zmierzające do szczęśliwego finału.

Mamy nadzieję, że i przyszłym roku podejmiemy wyzwanie udziału w kolejnej edycji „Szlachetnej Paczki”.

Archiwa
%d bloggers like this: