Jesienne foto-refleksje

Obrazy newsów: jesienny_plener_2015.jpg Czńęsto w codzinnym zabieganiu nie mamy czasu spojrzeæ za okno. Tymczasem Natura ostatnimi promykami jesiennego słońca niezwykle ciepło uśmiecha sińę do nas, zapraszając na spacer. Czas okrutnie pńędzi do przodu. Za chwilńę ta barwna rzeczywistośæ skończy swoją wńędrówkńę. Właśnie teraz żegna sińę z nami. Powoli umiera każda jej cząstka obok nas, nieustannie zajńętych. Pochłonińętych w całości sprawami nie zawsze koniecznymi. Jej życie można wskrzesiæ na nowo jedynie w obrazie fotograficznym. Istotą tego fenomenu jest obserwacja.
Wińęcej w rozwinińęciu newsa.
Obrazy newsów: jesienny_plener_2015.jpg Czńęsto w codzinnym zabieganiu nie mamy czasu spojrzeæ za okno. Tymczasem Natura ostatnimi promykami jesiennego słońca niezwykle ciepło uśmiecha sińę do nas, zapraszając na spacer. Czas okrutnie pńędzi do przodu. Za chwilńę ta barwna rzeczywistośæ skończy swoją wńędrówkńę. Właśnie teraz żegna sińę z nami. Powoli umiera każda jej cząstka obok nas, nieustannie zajńętych. Pochłonińętych w całości sprawami nie zawsze koniecznymi. Jej życie można wskrzesiæ na nowo jedynie w obrazie fotograficznym. Istotą tego fenomenu jest obserwacja

Co nam daje patrzenie? Można patrzeæ i nie widzieæ. Można widzieæ, ale nie umieæ przekazaæ postrzeganego obrazu. Jedyną metodą, aby zobaczyæ i umieæ przekazaæ, jest ta właśnie – sprawdzona – trzeba wyjśæ i obserwowaæ. A przynajmniej nie zamykaæ oczu.

Gabriela Habrom-Rokosz

Poniżej kilka foto-refleksji z pleneru fotograficznego w ramach zajńęæ z podstaw fotografii i filmu w klasie III Liceum Plastycznego.

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (1).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (2).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (3).JPG

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (4).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (5).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (6).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (7).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (8).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (9).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (10).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (11).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (12).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (13).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (14).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (15).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (16).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (17).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (18).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (19).jpg

Obrazy newsów: FOTO-PLENER foto.Gabriela Habrom-Rokosz (20).jpg


Archiwa
%d bloggers like this: