Nasi angliści jurorami

Nasi nauczyciele dr Jacek Molęda, poeta, tłumacz i felietonista, oraz dr Andrzej Widota, specjalista w zakresie fonetyki i fonologii oraz muzyk, wzięli udział w pracach jury Konkursu Poezji Anglojęzycznej – English Poetry Contest organizowanego dla uczniów SP 18 w Raciborzu.

Zarówno konkurs jak i obrady jury odbywały się w tym roku online. Nasi nauczyciele mieli okazję posłuchać nagrań uczestników recytujących  wiersze w języku angielskim o zróżnicowanej tematyce, pojawiły się utwory związane z zabawami, zwierzętami i przyrodą, jak również kwestie dotyczące samotności, odpowiedzialności czy przyjaźni. Przy okazji obydwaj panowie promowali naszą szkołę wśród uczniów SP 18.

Dla dra Andrzeja Widoty było to już drugie spotkanie w tym roku z uczniami SP 18, bowiem w marcu br. miał on przyjemność pełnić funkcję jurora w konkursie piosenki angielskiej “You Can Sing!”.

 

Archiwa
%d bloggers like this: