Olimpiada Jńęzyka Rosyjskiego

Obrazy newsów: daniil.jpg W dniach 05 – 06 marca 2016 roku, odbyły sińę rejonowe eliminacje Olimpiady Jńęzyka Rosyjskiego. W sobotńę uczeń klasy I HJ Daniil Anosou zmagał sińę z testem leksykalno – gramatycznym, natomiast późnym popołudniem odbyła sińę czńęśæ ustna. Uroczyste wrńęczenie dyplomów odbyło sińę w niedzielńę. Daniil uzyskał wynik wyróżniający i uplasował sińę na 10. miejscu. Gratulujemy sukcesu!
Archiwa
%d bloggers like this: