Przygotowania do egzaminu DELF

Obrazy newsów: delf_blanc.jpg W ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi klasa 3 Liceum Plastycznego miała okazjńę uczestniczyæ w zajńęciach jńęzyka francuskiego z native speakerem. Pan Marc Bonnetin – na co dzień nauczyciel i fotograf – już kolejny raz odwiedził naszą szkołńę. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.
Obrazy newsów: delf_blanc.jpg W ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi klasa 3 Liceum Plastycznego miała okazjńę uczestniczyæ w zajńęciach jńęzyka francuskiego z native speakerem. Pan Marc Bonnetin – na co dzień nauczyciel i fotograf – już kolejny raz odwiedził naszą szkołńę.

Tym razem został poproszony o  poprowadzenie cyklu zajńęæ przygotowujących do egzaminu ustnego DELF A1 oraz æwiczeń z wymowy. Udało sińę to skutecznie zrobiæ dzińęki grom i zabawom jńęzykowym.

Dziś nikt już nie ma problemu ze sławnym francuskim zdaniem: “Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches ….”.

Mamy nadziejńę na kolejne zajńęcia w nowym roku szkolnym, a uczniom życzymy powodzenia na egzaminie DELF.

Obrazy newsów: delf_blanc_1.jpg

Obrazy newsów: delf_blanc_2.jpg

Obrazy newsów: delf_blanc_3.jpg

Obrazy newsów: delf_blanc_4.jpg

Obrazy newsów: delf_blanc_5.jpg

Obrazy newsów: delf_blanc_6.jpg

Obrazy newsów: delf_blanc_7.jpg

Obrazy newsów: delf_blanc_8.jpg

Archiwa
%d bloggers like this: