Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 2015

Obrazy newsów: stypendysci_PRM.jpg
W środńę 2.12.2015 r. dwoje uczniów naszej szkoły: Marcel Strzeduła reprezentujący I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza oraz Jolanta Lamla z Liceum Plastycznego odebrali stypendia Prezesa Rady MinistrówUroczystośæ, w trakcie której wicekurator Tadeusz ¯esławski złożył gratulacje wybitnym uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom, odbyła sińę w auli Kazimierza Lepszego Uniwersytetu śląskiego w Katowicach. 

Przypomnijmy, że stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest za wyniki w nauce uczniom, którzy osiągają najwyższe średnie.

Archiwa
%d bloggers like this: