Szkolny konkurs "Humanistyczny umysł ścisły" trwa…

Obrazy newsów: konkurs_hm_news.png

Zapraszamy gimnazjalistów do wzińęcia udziału w szkolnym konkursie „Humanistyczny umysł ścisły”. Konkurs składa sińę z trzech czńęści. W każdej odsłonie opisana jest historyczna postaæ. Na podstawie opisu oraz dostńępnych źródeł informacji należy odpowiedzieæ na 4 pytania. Do czńęści opisowej dołączone jest zadanie matematyczne nawiązujące do postaci.

Rozwiązania należy przynieśæ do biblioteki szkolnej do p. Małgorzaty Demidowskiej do  środy 02.11.2016 r.

Uczniowie, którzy zdobńędą odpowiednią ilośæ punktów (90% i wyżej) otrzymają oceny celujące z historii oraz matematyki.Smile Uczniowie, którzy otrzymają 75% – 90% punktów otrzymają oceny bardzo dobre.

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3

Archiwa
%d bloggers like this: