Szlachetna Paczka 2015

Obrazy newsów: szlachetna_paczka_2015.jpg

Od 21 listopada 2015 r. mogliśmy wybieraæ rodziny, którym chcieliśmy pomóc w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. W przygotowanie paczek zaangażowała sińę prawie cała szkoła – uczniowie i ich rodziny oraz pracownicy. Wśród uczniów znalazły sińę też wspaniałe wolontariuszki, które od kilku miesińęcy szkoliły sińę, by móc pośredniczyæ pomińędzy daną rodziną a darczyńcą. W sobotńę 12 grudnia przewieźliśmy wszystkie paczki do magazynu, a stamtąd trafiły one do osób potrzebujących. Dzińękujemy wszystkim za pomoc!
Wińęcej zdjńęæ na szkolnym Facebooku.

Archiwa
%d bloggers like this: