Z Kasprowiczem w operze

Po nieco nużącej podróży dzień pełen wrażeń rozpoczął się na samym wrocławskim rynku, gdzie znajduje się Muzeum „Pana Tadeusza”. To nowa placówka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, w której drugoklasiści mogli poznać wszelkie konteksty związane z powstaniem oraz treścią epopei narodowej, m.in. mogli zobaczyć oryginalny rękopis dzieła Adama Mickiewicza, poszerzyć wiedzę na temat kultury szlacheckiej oraz sytuacji politycznej w okresie romantyzmu. Ciekawa była tez druga część wystawy ukazująca dążenia Polaków do niepodległości na przestrzeni różnych epok.

Kolejnym ważnym punktem programu był oczywiście świąteczny jarmark, gdzie czuć już było świąteczną atmosferę, mimo że do pierwszej gwiazdki jeszcze sporo czasu. Każdy tu znalazł dla siebie jakiś przysmak lub ciekawą pamiątkę.

I wreszcie wybiła godzina 19.00. Wszyscy uczestnicy wycieczki podekscytowani zasiedli na widowni, w przepięknym budynku opery Wrocławskiej. Większość uczniów Kasprowicza miała okazję doświadczyć tej formy sztuki po raz pierwszy w życiu, co tym bardziej napędzało szczególne emocje. Przedstawienie opery „Faust” Charlesa Gounoda z librettem opartym swobodnie na dziele Goethego okazało się znakomite. Niektórzy czuli się zaskoczeni dość skromną i nazbyt współczesna scenografią, jednak wszystkie niedogodności rekompensowała przepiękna muzyka wykonywana po mistrzowsku przez artystów.

Dzień był bardzo bogaty w wydarzenia, wszyscy wrócili zmęczeni, ale pełni niezapomnianych wrażeń i chętni do kolejnych takich artystyczno – edukacyjnych ekskursji.

Archiwa
%d bloggers like this: